Članak

PARLAMENT BIH

Zastupnički dom: Opozicija traži smjenu Marinka Čavare

Devetnaest zastupnika opozicije zatražilo je danas smjenu predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta BiH Marinka Čavare.

Foto: Patria

(Patria) - Devetnaest zastupnika opozicije zatražilo je danas smjenu predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta BiH Marinka Čavare.

Odluku o razrješenju zastupnika Marinka Čavare sa dužnosti predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - člana Kolegija Zastupničkog doma potpisali su sljedeći zastupnici: Darko Babalj, Milan Dunović, Jasmin Emrić, Šerif Špago, Mira Pekić, Vlatko Glavaš, Elvisa Hodžić, Edin Ramić, Mladen Bosić, Zlatan Begić, Šemsudin Dedić, Midhat Čaušević, Branislav Borenović, Denijal Tulumović, Šemsudin Mehmedović, Nenad Grković, Nermin Mandra, Amor Mašović i Safet Kešo.

U obrazloženju odluke navodi se da je predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta BiH Marinko Čavara na 10. sjednici Doma - održanoj 22. avgusta 2023., na 6. hitnoj sjednici Doma - održanoj 28. avgusta 2023. i na 11. sjednici Doma - održanoj 21. septembra 2023., zloupotrebljavajući poziciju predsjedavajućeg, grubo kršio prava i dužnosti opozicionih zastupnika regulisana Poslovnikom Zastupničkog doma tokom rasprave na navedenim sjednicama, prekidajući diskusije i oduzimajući riječ zastupnicima bez opravdanog razloga i mimo propisanih procedura.

„U više navrata je tokom navedenih sjednica tumačio Poslovnik Doma iako nije nadležan za to.

Na sjednicama nije obezbijeđeno prisustvo članova Vijeća ministara, iako je to poslovnička obaveza, a što je posebno bilo vidljivo kod postavljanja zastupničkih pitanja na 10. i 11. sjednici Doma, kada na pitanja nije imao ko odgovarati.

Predsjedavajući Zastupničkog doma Marinko Čavara je prekršio Poslovnik Doma i pri zakazivanju 7. hitne sjednice po zahtjevu četrnaest zastupnika, imajući u vidu da je zahtjev za održavanje hitne sjednice dostavljen 11. septembra 2023. godine, a sjednica je zakazana za 21. septembar 2023. godine“, navodi se u odluci.

#BiH #MarinkoČavara #MilanDunović #opozicija #Parlament #ZastupničkiDom