Članak

VIŠESATNO ZASJEDANJE

Predstavnički dom PS BiH prihvatio pet sporazuma među kojima su izgradnja bolnice u Banja Luci i obnova mosta Brčko-Gunja

(Patria) - Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH dao je saglasnost na pet Sporazuma koji se odnose na više projekata.

Tako je Predstavnički dom dao saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini sa 33 glasa za.

Za saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu glasala su 33 zastupnika.

Kada je riječ o saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke (Projekat medicinskog kompleksa Banja Luka), Evropski fond za održivi razvoj – EFSD + Namjenski investicioni okvir 1(FI No 91.071 – SERAPIS 2019-0319) 37 zastupnika je podržalo.

Za davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o investicionom grantu za podršku Projektu vodosnabdijevanja i sanitacije u Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke glasalo je 37 zastupnika, a isti broj je glasao i za saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH) – Gunja (RH) na M14.1 (BiH)/DC 214 (RH).

Predsjedavajući Doma Marinko Čavara kazao je da bi naredna sjednica mogla biti oko 20. novembra ali da će to zavisiti od dogovora i dinamike evropskog puta.

#Parlament #sjednica #BiH