Članak

ZAKONSKI ROKOVI

Nacrt Budžeta KS za 2024. godinu pred skupštinskim zastupnicima 24. novembra

(Patria) - Prema današnjem zaključku Kolegija, 12. sjednica Skupštine KS će se održati u petak 24. novembra u sali Općine Centar Sarajevo, s početkom u 08:00 sati.

Na dnevnom redu ove sjednice naći će se dvije tačke i to: Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu kao Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za isti period.

Vlada i Skupština, upućujući u skupštinsku proceduru Nacrt novog Budžeta u novembru mjesecu tekuće godinu, uz zakonom propisanu javnu raspravu, najavljuju njegovo konačno usvajanje do kraja ove kalendarske godine, u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine.

#BiH #budžet #KantonSarajevo