Članak

Studenti bez diploma i dokumenata, Ministarstvo 'pere ruke' i sve prebacuje na Prcića i AU u BiH

AU u BiH nikada nije dostavio nikakav odgovor Ministarstvu obrazovanje i nauke TK u vezi ovog problema.

(Patria) - Studenti Američkog univerziteta u BiH kojem je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona još u aprilu oduzelo licencu za rad prinuđeni su svoja prava tražiti na protestima.

Već dvije godine traje saga sa obespravljenim studentima AU u BiH u Tuzli i Sarajevu koji su ostali bez diploma, dokumenata, dokaza da su uopšte studirali, te su onemogućeni okončati svoje školovanje koje su platili više hiljada maraka, a sada svi bježe od odgovornosti.

Novinska agencija Patria ranije je objavila da Ministarstvo obrazovanja i nauke TK 15 godina nije izvršilo nadzor nad radom AU u BiH iako je po Zakonu o visokom obrazovanju to obaveza organa koji izdaje dozvolu za rad. Tek nakon što su studenti i u Tuzli i u Sarajevu prijavili osnivača AU u BiH Denisa Prcića Tužilaštvu TK klupko sprege koja je omogućila rad ovog univerziteta počelo se odmotavati.

POVEZANI TEKST Ministarstvo obrazovanja TK 15 godina nije izvršilo nadzor zakonitosti rada AU u BiH

Ministarstvo nauke i obrazovanja TK u dopisu koji je uputio Komisiji za borbu protiv korupcije TK odnosno ministar Ahmed Omerović koji je nedavno u razgovoru za jedan portal spomenuo da je AU u BiH oduzeta licenca, svu odgovornost prema studentima i njihovim pravima prebacio je na Osnivača odnosno Denisa Prcića.

„AU u BiH obavezan je korisnicima usluga visokoškolske ustanove, u skladu sa zakonom i drugim propisima osigurati ostvarivanje stečenih, ugovorenih i drugih prava što posebno uključuje obavezu izdavanja javnih isprava (diploma, dodatak diplome, potvrda/uvjerenje i druge isprave), a što je nesporna zakonska obaveza visokoškolske ustanove“, navodi se u rješenju Ministarstva na koje je AU u BiH pokrenuo upravni spor pred nadležnim sudom osporavajući upravo ovu odredbu.

Ministar obrazovanja Ahmed Omerović u svom dopisu dalje pojašnjava da je u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove, a o čemu odluku donosi osnivač (!), dužan osnivač zatečenim studentima omogućiti završetak započetih studija, po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa. 

„Osnivač visokoškolske ustanove, u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove, obavezan je osigurati trajno čuvanje javnih isprava, arhiva i druge dokumentacije u skladu sa zakonom. Svu odgovornost za ono što se trenutno dešava u pogledu AU u BiH, a posebno u kontekstu zaštite prava studenata snose kako lica odgovorna unutar AU u BiH tako i osnivač iste. Interesi studenata ni na koji način ne mogu i ne smiju biti ugroženi sa kojima AU u Bih ima zaključene ugovore o studiranju“, navodi ministar.

AU u BiH nikada nije dostavio nikakav odgovor Ministarstvu obrazovanje i nauke TK u vezi ovog problema.

Kada je riječ o izdavanju diploma, ministar Omerović također tvrdi da je visokoškolska ustanova ovlaštena da izdaje diplome za cikluse studija za koje je licencirana i akreditovana, vodi matične knjige studenata i lica koja su stekla visoku stručnu spremu.

Iz Ministarstva napominju da su se stavili na raspolaganje državnim institucijama koje su nadležne za formalno, pravno i krivično rješavanje nastale situacije oko AU BiH i opredijeljeno je za konačno razrješavanje nastale situacije.

Međutim, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK propustilo je u proteklih 15 godina vršiti nadzor nad radom AU u BiH, a koje je jedino nadležno da izdaje dozvole za rad visokoškolskih ustanova, pa s tim u vezi postoji i njihova odgovornost zašto je došlo do situacije u kojoj su stotine studenata ostale bez svojih prava i diploma. Drugi problem je što je Ministarstvo oduzelo licencu, a sada očekuje da AU u BiH donese akt o prestanku rada visokoškolske ustanove iako je svjesno da to AU u BiH neće uraditi. 

S druge strane postavlja se i pitanje validnosti svih izdatih diploma AU u BiH s obzirom da Ministarstvo nije kontrolisalo da li su ispunjeni svi uslovi za održavanje nastave i drugi uslovi kao u vrijeme kada je izdata dozvola za rad.

Treba podsjetiti da je predmet o AU u BiH otvorilo i Tužilaštvo BiH na kojem je radio tužilac Oleg Čavka. Iako je u ljeto prošle godine istraživao diplomu direktora OSA-e Osmana Mehmedagića koju ima s ovog univerziteta i najavio podizanje optužnice, to se do danas nije dogodilo. Čavka je prebačen u Odjel za ratne zločine, a ovaj predmet preuzeo je drugi tužilac. 

Oštećeni studenti ne žele odustati od svojih prava te će ponovo organizirati proteste. Ranije su se okupljali u blizini Ambasade SAD jer je Prcić i njihov državljanin. O svim nezakonitim radnjama koje su se dešavale na AU u BiH, prevari studenata, i radnjama koje je preduzimao Prcić upoznat je i američki FBI, a Tužilaštvo TK koje također vodi jedan predmet u kojem je Denis Prcić osumnjičen ostvarilo je saradnju sa američkim institucijama. 

Prcić je, navodno, određene dokumente koje je morao imati arhivirane na Univerzitetu sklonio na drugo mjesto i ne želi otkriti njihovu lokaciju. Dio matičnih knjiga je pronađen i izuzet, a uočeno je prepravljanje imena, kidanje i umetanje listova. No, studenti su već dvije godine blokirani. U Sarajevu je također problem što AU u BiH nikada nije imao dozvolu za rad, iako su se studenti upisivali i slušali nastavu na fakultetima AU u BiH. Svečane ceremonije dodjele diploma AU u BiH su se održavale u Sarajevu i u prisustvu najviših zvaničnika, a niko se nije upitao kako je to moguće. 

Oštećeni studenti i njihovi roditelji ne žele slušati priče o prebacivanju odgovornosti s jednih na druge već traže od odgovornih da iznađu mogućnost da studenti okončaju studij i dobiju potrebne dokumente.

#BiH