Članak

MUAMER BANDIĆ

Treba nas biti strah od Orwellovskog svijeta i populističkog spinovanja stvarnosti, u čemu prednjači Naša stranka

Muamer Bandić

Piše: Muamer Bandić

Odavno nisam osjetio veći sram nego pri gledanju najnovijih spotova Naše stranke “Evropa je naša”, napravljenih povodom najave otvaranja pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Ne samo da me bilo stid zbog istinske naivnosti ovog propagandnog spinovanja, već sam osjetio i stah usljed spoznaje da živim u prototipu Orwellovskog društva, u kome je stvarnost u potpunosti suprotna od onoga što nam vlast poručuje da ona jeste.

Već godinu dana nas zasipaju lažima i bajkama o “reformiranom” i “evropskom” Dodiku i Čoviću, “programskoj koaliciji” koja će nas uvesti u EU, te da neće sa nacionalistima, pa nam mašu “milijardama eura” koje samo na nas čekaju da ih uzmemo. Danas je svima u Bosni i Hercegovini jasno da se radi o foteljaškom i taldžijskom partnerstvu. Pa će se žrtvovati, ako treba i s najgorim šovinistima, a sve s ciljem poklapanja budžeta i resursa naše zemlje. Naši lažni liberali ne biraju partnere kada je u pitanju vlast.

Sve što su obećavali u prethodnih godinu dana pokazalo se kao obmana. A u tome prednjače istaknuti lideri Naše stranke Edin Forto i Sabina Ćudić. Štaviše, njihove izjave od prije godinu dana i ono što danas rade stoje u potpunoj kontradikciji.

Ukoliko malo ozbiljnije analiziramo šta je zaista urađeno u toku političke vladavine stranaka Trojke, onda možemo precizno detektovati ciljano propagandno djelovanje kojim se pokušava formirati jedna potpuno lažna slika stvarnosti, utemeljena na brutalnoj prevari o evropskom napretku Bosne i Hercegovine kao funkcionalne države, koja je u stanju da osigura prosperitet i sigurnost svih njenih građana na cijelom teritoriju.

Dovoljno je samo da pogledamo ključne aspekte formiranja vlasti na državnom nivou, a posebno na nivou Federacije BiH, da jasno vidimo da to nije tako. Više puta sam pisao i govorio da je Vlada FBiH nametnuta svojevrsnim ustavnim pučem, suspenzijom Ustava FBiH na 24 sata od strane visokog predstavnika, čime su Bošnjaci, kao konstitutivan narod onemogućeni da ravnopravno sa Hrvatima, Srbima i ostalim građanima uređuju Federaciju BiH.

Čak i Izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini nedvosmisleno navodi da je Vlada FBiH imenovana nakon što je visoki predstavnik suspendovao Ustav FBiH. Ako nepoštivanje Ustava, kao brutalno narušavanje vladavine zakona i pravne jednakosti, posmatramo kao “napredak” onda se moramo dobro zapitati kakva se to država i društvo ovdje pravi? Nešto najbliže Zapadnoj obali i Gazi!

Naglašavao sam da je narušeno osnovno načelo reciprociteta u procesu uređenja Federacije BiH na štetu Bošnjaka, kao većinskog naroda. Očuvanje integriteta ustavnog poretka podrazumijeva poštivanje i primjenu ustavnih odredbi, što osigurava pravnu sigurnost i demokratski razvoj društva. Drugog demokratskog, pravnog i civilizacijski prihvatljivog puta za promjene nema.

I zaista danas kao dobar vic zvuče izjave naših vrlih evropejaca o “nultoj toleranciji prema korupciji” kada te na vlast za ruku dovedu stranci suspenzijom najvišeg pravnog akta - Ustava FBiH. Za mene je to neshvatljivo, a vjerujem i za građane. Ne mogu da pojmim kako neko može govoriti o izgradnji države, borbi protiv korupcije, borbi za ljudska prava, a da pri tome podržava suspenziju Ustava, čime se direktno ugrožava integritet ustavnog poretka i slabi vladavina prava? A da tek ne nabrajam iznova sve koruptivne radnje koje redovno provode na nižim nivoima vlasti. Štaviše, za Vladu Kantona Sarajevo se može reći da je federalni šampion u korupciji, netransparentnosti i selektivnoj primjeni zakona.

Iako nas svakodnevno zasipaju bajkama i propagandnim uradcima o “napretku” i “evropskom putu” nigdje ne govore o stvarnom položaju Bošnjaka, Hrvata i Ostalih, odnosno nesrba u manjem bh. entitetu. A to je jedna interesantna i životno važna priča koja bi trebala biti u temeljima evropske transformacije naše države, jer govorimo o de facto manjinama, genocidom i etničkim čišćenjem svedenim na gotovo puku statističku grešku. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u RS-u je Bošnjaka preživjelo tek oko 12,69%, a Hrvata tek oko 1,25%. Kolike su razmjere genocida dovoljno je uporediti ove brojeve s onima iz posljednjeg predratnog popisa iz 1991. godine, kada je na tim prostorima živjelo 43,65% Bošnjaka, 17,31% Hrvata, 5,49 Jugoslovena i 2,14% Ostalih. Danas ni Bošnjaci ni Hrvati ni Ostali nisu politički faktor u RS-u i to je naša stvarnost.

Zašto nam naši vrli evropejci ne govore kakav je napredak postignut u manjem bh. entitetu i kakav je politički i ustavno-pravni položaj Bošnjaka, Hrvata i Ostalih, odnosno nesrba tamo? Neće nam o tome govoriti jer neće da se zamjere šovinistima koji ih drže u vlasti! I to je današnja brutalna realnost ove zemlje o kojoj niko neće da priča, jer to malo nesrba u RS-u nije bitna glasačka baza. A svima je potpuno jasno da su institucije manjeg bh. entiteta impregnirane šovinističkom velikosrpskom politikom i da Bošnjaci, Hrvati i Ostali građani tamo predstavljaju tek puku dekoraciju, sistematski obespravljenu putem mehanizama vlasti.

Smiješno je uopće danas postavljati pitanje ko vuče zemlju naprijed, a ko nazad i govoriti o napretku na evropskom putu države u kojoj se Bošnjaci i Hrvati na pola njene teritorije sistematski obespravljuju već 30 godina, a Ostali građani su na cijeloj njenoj teritoriji lišeni osnovnih političkih prava garantiranih Evropskom konvencijom, koja je sastavni dio našeg zakonodavstva. Možda je za neke napredak to što su Bošnjaci sada i u Federaciji BiH dovedeni u jednak politički položaj u kome se već trideset godina nalaze i u Republici Srpskoj!?

Kada se pogledaju konkretni rezultati ove oktroisane vladajuće kamarile u ispunjavanju 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, naći ćemo da se tek tri prioriteta smatraju ispunjenim, dok je njih pet tek djelimično ispunjeno, a sedam nije nikako i pitanje je da li će ikada biti. Koliko god nas svakodnevno izlagali populističkim spinovima da se "ubiše od posla"gurajući nas naprijed ka Evropi, mi i danas živimo u zemlji u kojoj visoki predstavnik nameće zakone.

Šovinizam, bezakonje, siromaštvo i opća nesigurnost su napredak samo nametnutoj vladajućoj eliti, koja zahvaljujući gospodarenju našim novcem i resursima u koaliciji s otvorenim neprijateljima ove države živi u nekoj svojoj alternativnoj stvarnosti.

#BosnaIHercegovina #EdinForto #EvropaJeNaša #EvropskaUnija #EvropskiČović #FoteljaškoPartnerstvo #LažniLiberali #MuamerBandić #OrwellovskoDruštvo #ReformiraniDodik #BiH