Članak

IŠERIĆ ZA NAP

Ako Srbi imaju svoj 'srpski svet, imaju i Bošnjaci svoj 'ummet'!

Vrijeme u kojem su Bošnjaci popuštali i kada je popuštanje bilo na štetu i države i Bošnjaka ističe.

Piše: Enver Išerić, doktor pravnih nauka i član NES-a BiH

Narodna skupština Republike srpske je na posebnoj sjednici, koja je održana 28. marta 2024. godine, razmatrala najnoviju situaciju u Bosni i Hercegovini, nastalu nakon odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta da izmijeni i dopuni Izborni zakon Bosne i Hercegovine i uvede izborne tehnologije u izborni sistem i mogućnost automatskog prebrojavanja glasova.

Narodna skupština Rs je zatražila da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine poništi sve odluke Schmidta u roku od sedam dana i zabrani objavu njegovih odluka u Službenom glasniku BiH.

Milorad Dodik i njegovi politički pratioci ne priznaju Christiana Schmidta kao visokog predstavnika, jer smatraju da nije legalno izabran. Oni ne priznaju ni odgovore koje su na njihovo pitanje dostavile Ujedinjene nacije, odnosno generalni sekretar UN.

Oni su jednostavno umislili da oni upravljaju cijelim svijetom i da se sve vrti oko njih, Republike srpske i srpskog sveta. Velika je to zabluda, a i vrlo teška, možda i neizlječiva bolest. Njima u tim izmjenama Izbornog zakona ne bi trebao biti problem uvođenje izbornih tehnologija, jer su se i sami obavezali da će to uraditi.

Čoviću je također problem što izmjenama nije obuvaćeno nepostojeće legitimno predstavljanje, za koje se on zalaže i što je suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i presudama Evropskog suda za ljudska prava.

I da paradoks bude veći, Schmidt im je (Parlamentarnoj skupštini) ostavio rok u kojem određena pitanja mogu urediti na drugačiji način, do kada odredbe zakona koji je donio, neće stupiti na snagu.

Možda se vladajuće političke stranke plaše elektronskog prebrojavanja glasova i uvođenja izbornih tehnologija u izborni sistem.

Međutim, ako pažljivije pročitamo Schmidtov zakon, vidjet ćemo da se izborne tehnologije mogu uvesti, ali i ne moraju. To proizilazi iz člana 113 Schmidtovih izmjena, kojim je iza člana 20.16a, dodao i član 20.16e kojim je propisano:

"(1) Izuzev u pogledu odredbi koje su potrebne radi provedbe pilot projekata za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija, primjena odredbi ovog zakona koje se odnose na uvođenje specifičnih izbornih tehnologija počet će nakon ispunjavanja tehničkih uvjeta za njihovu primjenu;

(2) Stjecanje tehničkih uvjeta iz stavka (1) ovog člana obuhvata izradu studije izvodljivosti, nabavku potrebne opreme i provedbu pilot-procesa, kao i sve druge dodatne aktivnosti u cilju osiguranja integriteta i funkcionalnosti odabranih izbornih tehnologija u izbornom procesu;

(3) Uz konsultacije s IDDEEA-om i Agencijom za zaštitu ličnih podataka BiH, Centralna izborna komisija BiH posebnim pravnim aktom utvrđuje sticanje tehničkih uvjeta;

(4) Centralna izborna komisija BiH će Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine redovno dostavljati sveobuhvatne izvještaje o svojim aktivnostima na uvođenju specifičnih izbornih tehnologija."

Iz stava (1) vidljivo je da će uvođenje izbornih tehnologija početi ispunjavanjem tehničkih uslova, a stavom (3) je propisano da će Centralna izborna komisija utvrditi kada su ti uslovi ispunjeni.

Centralnoj izbornoj komisiji nije dat nikakav rok, tako da se izborne tehnologije mogu uvesti i 2050. godine i sve bi bilo u skladu sa zakonom. Suština je da se ti uslovi ne moraju ispuniti do sljedećih Opštih izbora 2026. godine.

Entitetski parlament (Narodna skupština Rs) je uz ove postavila još jedan zahtjev, a to je da "državni Parlament potvrdi teritorijalni integritet BiH", te da se "postigne politički konsenzus o daljem evropskom putu BiH". Velikodušno i patriotski, nema šta!

Teritorijalni integritet, kao i suverenitet Bosne i Hercegovine je potvrđen u Dejtonu, na mirovnoj konferenciji, nakon što Srbija i Hrvatska nisu uspjele činom agresije podijeliti našu državu. Nama ne treba nikakvo novo potvrđivanje. Narodnoj skupštini i predsjedniku Rs možda treba, jer ga čas negiraju, čas bi da ga povrde.

A što se tiče evropskog puta Bosne i Hercegovine, i oko toga je nekoliko puta "postizan konsenzus", samo što bi Milorad Dodik i Dragan Čović svojim zahtjevima, a ucjenjujući nastavak tog putovanja prema Evropskoj uniji, od tog "autoputa" htjeli da naprave makadamski/šumski put kojim se mogu kretati samo oni koji su izolovani od civilizacije i evropskih vrijednosti. Zato i ne spominju provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Dodiku je od svega preči "srpski svet"i Vaskršnji saabor Srbije i Republike srpske, kako bi taj srpski svet učvrstili.

E, pa vidi Milorade i Vučiću, imaju i Bošnjaci svoj "ummet", isto kao što i vi imate svoj svet. A ummet je svaka zajednica koju nešto veže i okuplja. Nas Bošnjake okuplja naša država Bosna i Hercegovina i naša vjera.

Pravite vi svoje svjetove gdje god hoćete. Samo nećete to raditi na štetu Bosne i Hercegovine. Niko. Ni Srbi, a ni Hrvati koji bi da uvuku Hrvatsku u odlučivanje o bosanskim pitanjima.

I ne zaboravite da nikakve odluke i zaključke koje donosi Narodna skupština Republike srpske, a koji su upereni protiv Bosne i Hercegovine i njenih institucija, nećemo prihvatiti. O tome se moraju pitati i Bošnjaci u Republici srpskoj. To je propisano i Ustavom Republike srpske:

"Zakoni ili drugi propisi ili akti koje izglasa Narodna skupština će se dostaviti i razmatrat će ih Vijeće naroda ako se oni odnose na vitalni interes definisan u Amandmanu LXXVII." (Član 70. Ustava Rs)

A vitalni nacionalni interes su, između ostalog i - jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka; i ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti.

Ili ćemo imati svi ista prava u cijeloj Bosni i Hercegovini ili će nastupiti potpuno "novo vrijeme" u kojem će se graditi novi odnosi bez onih koji negiraju ljudska prava i napadaju državu.

Vrijeme u kojem su Bošnjaci popuštali i kada je popuštanje bilo na štetu i države i Bošnjaka ističe.

#Bošnjaci #DraganČović #EnverIšerić #MiloradDodik #politika #SrpskiSvet #ummet #BiH #izdvojeno