Članak

SJEDNICA U SARAJEVU

Vijeće ministara BiH bez dogovora o Zakonu o sukobu interesa, novi pokušaj sutra

U Sarajevu je danas zasjedalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

(Patria) - U Sarajevu je danas zasjedalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Nakon sjednice saopšteno je da će se Vijeće ministara BiH o Prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH izjasniti u novom tekstu nakon što hitno dobije mišljenje Ureda za zakonodavstvo BiH, koji intenzivno radi u konsultacijama s predlagačem ovog zakona - Ministarstvom pravde BiH.

Portal Istraga.ba na svom X-u objavio je da je razmatranje i glasanje Vijeća ministara o ovom zakonskom prijedlogu odgođeno za sutra.

Proaktivna transparentnost

Na sjednici je usvojena Informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave o petom provedenom online istraživanju o primjeni Politike i Standarda proaktivne transparentnosti te je donesen usaglašeni zaključak kako bi se unaprijedila proaktivna transparentnost u institucijama Vijeća ministara BiH.

Peto online istraživanje provedeno među 65 institucija Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila do 18. maja 2023. godine pokazalo je da prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi 72,27 %, što predstavlja poboljšanje u odnosu na 2022. kada je ispunjenost standarda bila 68,23 %.

Istraživanje o dostupnosti podataka na web-stranicama institucija i tijela na državnom nivou obuhvatilo je setove pitanja koji uključuju strateške, operativne, finansijske i informacije u oblasti javnih nabavki, slobode pristupa informacijama, borbe protiv korupcije te drugih informacije od javnog značaja.

Politiku i Standarde proaktivne transparentnosti usvojilo je Vijeće ministara BiH u decembru 2018. godine.

Ranije je Vijeće ministara BiH za pet godina produžilo period važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018-2022. i pratećeg akcijskog plana, zajedno s pojedinačnim rokovima koji su pomjereni do 2027. godine.

Reforma javne uprave

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, usvojilo je polugodišnji Izvještaj o napretku januar - juni 2023. godine koje se odnosi na provedbu Akcijskog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH.

Polugodišnje mjerenje ostvarenog napretka u provedbi Akcijskog plana reforme javne uprave pokazalo je da je do početka jula prošle godine provedeno 14,31 % aktivnosti, što je za 0,31 % više nego na kraju 2022. godine.

Djelomično je provedeno 5,39 % aktivnosti, a povećan je postotak aktivnosti koje nisu provedene i sada iznosi 80,30 %.

Posmatrajući ispunjenje indikatora za cijelu BiH, ukupno je ispunjeno 6,61 % aktivnosti, dok je djelomično ispunjeno 8,09 %.

U provedbu Akcijskog plana uključene su državne, entitetske i institucije Brčko distrikta BiH, a zacrtane aktivnosti provode se u šest reformskih oblasti i uključuju izradu politika i koordinaciju, upravljanje javnim finansijama, državnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima, odgovornost, bolje pružanje usluga i kvalitetu te digitalizaciju u području pružanja usluga.

Pristupanje Međunarodnom vijeću za masline

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o pristupanju Bosne i Hercegovine Međunarodnom vijeću za masline (IOC- International Olive Council) sa sjedištem u Madridu (Španija).

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dužno je nastaviti aktivnosti u pravcu pristupanja Bosne i Hercegovine Međunarodnom vijeću za masline.

Informacija sadrži aktivnosti koje su provedene nakon što je Vijeće ministara BiH ranije pokrenulo proceduru pristupanja IOC-u, s ciljem podrške daljnjem razvitku maslinarstva u BiH i zaštite potrošača u ovom području.

Bosna i Hercegovina će pristupanjem IOC-u prihvatiti standarde u ovoj oblasti uvrštene u regulativu Evropske unije, što je značajno ne samo za članstva u EU, već i za razvoj održivog i odgovornog maslinarstva u BiH.

Osim usklađivanja zakonodavstva s EU u ovoj oblasti, članstvo u IOC-u podstiče ukidanje trgovinskih prepreka, intenziviranje tehničke saradnje na istraživačkim i razvojnim projektima u proizvodnji maslinovog i ulja od maslinovih komina te stolnih maslina.

Također, promoviše kontrolu kvalitete proizvoda, međunarodnu trgovinu te suzbijanje prijevarne prakse i krivotvorenje s ciljem zaštite potrošača.

Energetska strategija

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o provođenju Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine.

Izvještaj sadrži informacije o aktivnostima koje su poduzete tokom 2022. i 2023. godine, s ciljem implementacije i realizacije svih pet ciljeva iz Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine, što uključuje efikasno korištenje resursa, sigurnu i pristupačnu energiju, efikasno korištenje energije, energetsku tranziciju i odgovornost prema okolišu te razvoj i usklađivanje regulatorno-institucionalnog okvira, kao i planirane aktivnosti tokom narednog perioda.

Istovremeno su uključeni svi elementi energetskog sektora, od pojedinih sektora (ugljen, nafta, plin, električna energija, toplifikacija, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije) do zakonskih, organizacijskih i institucionalnih momenata važnih za uspješan rad i razvoj energetike u posmatranom periodu izvještaja.

Među planiranim aktivnostima je ažuriranje postojeće Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine i njeno usklađivanje s ciljevima Evropske unije zbog nove energetske i klimatske politike EU.

Prema izvještaju, elektroenergetski sistem BiH je tokom 2022. i 2023. godine radio stabilno i bez većih problema. Razlika ukupne proizvodnje i potrošnje u Bosni i Hercegovini, tj. bilansni suficit u 2022. godini iznosio je 2.978 GWh, što BiH uz Bugarsku svrstava u zemlje koje jedine u jugoistočnoj Evropi imaju suficit u bilanci električne energije.

Državljanstvo BiH za Samardžića

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine za Hamzu Samardžića, državljanina Republike Austrije, bosanskohercegovačkog porijekla.

Preporuku za prijem u bh. državljanstvo dao je Fudbalski savez BiH jer se radi o sportisti od naročite koristi za BiH i potencijalnom reprezentativcu muške 'A' reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine.

Komisija za poliomijelitis

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije eksperata za poliomijelitis u Bosni i Hercegovini, s ciljem osiguranja kontinuiteta u njenom radu.

Za članove Komisije su imenovani Dunja Pejović iz Ministarstva civilnih poslova, doc. dr. sc. med. Nina Rodić Vukmir iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike srpske, dr. Feriha Hadžagić Ćatibušić iz Federalnog ministarstva zdravstva i mr. sci. med. prim. dr. Anđa Nikolić iz Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH.

Novi članovi zamijenit će ranije koji su preuzeli nove obaveze i više nisu u mogućnosti predstavljati ove institucije u Komisiji eksperata za poliomijelitis u Bosni i Hercegovini.

Prethodno je donesena Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini, stručnog tijela na nivou BiH.

U Komisiju su imenovani: Mirha Ošijan, uime Ministarstva civilnih poslova, dr. Mia Blažević uime Federalnog ministarstva zdravstva, dr. Jelena Đaković Dević, uime Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike srpske i dr. Jasmina Čehić Ljaljić iz Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH.

Vijeća RAK-a

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Listu 14 najuspješnijih kandidata u postupku imenovanja članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK), na prijedlog Ad hoc komisije Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure ovog imenovanja.

U skladu sa Zakonom o komunikacijama Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog liste sedam kandidata, koji će Ministarstvo komunikacija i prometa uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduru imenovanja.

Na predloženoj listi su: Tomislav Volarić, Tanja Andrić, Iza Razija Mešević, Vjekoslav Čerkez, Damir Šehanović, Alma Čolo i Zoran Žuža.

#odluke #politika #sjednica #sukobinteresa #VijećeMinistara #ZakonSukobaInteresa #BiH