Članak

PIŠE SIFET KUKURUZ

Nezavisnost BiH isključivo zavisi od odnosa prema državi onih koji je smatraju svojom jedinom domovinom

Stav onih koji državu BiH ne doživljavaju svojom domovinom, nije bio i nikada neće biti odlučujući.

Piše: Sifet Kukuruz, pravni ekspert

Nezavisnost države Bosne i Hercegovine treba se i mora procjenjivati isključivo kroz odnos prema državi onih koji BiH osjećaju svojom jedinom domovinom. Stav onih koji državu BiH ne doživljavaju svojom domovinom, nije bio i nikada neće biti odlučujući.

Ova tvrdnja svoje utemeljenje ima u rezultatima referenduma o nezavisnosti koji je proveden 1992. godine, ali i u odnosu prema državi onih koji BiH smatraju svojom domovinom tokom cijelog perioda trajanja agresije na BiH.

Tajna uspjeha nezavisnosti države BiH nalazi se u posvećenosti i spremnosti na žrtvu onih koji državu BiH doživljavaju svojom državom. Od njih i samo od njih zavisi sudbina nezavisnosti države BiH, ali i njihova sloboda.

Međutim, građani i narodi BiH bi državnu nezavisnost trebali razumijevati kao vrijednost koja je svakodnevno izložena raznim napadima i osporavanjima. Vrijednost državne nezavisnosti je itekako uslovljena i zavisna, za nju je plaćena visoka cijena, hiljade ljudskih života i rijeke krvi sinova i kćeri bosanskih, u temeljima su nezavisnosti BiH.

Proglašenje nezavisnosti države BiH 1992. godine imalo je svoju cijenu, kao što svoju cijenu danas ima i očuvanje te nezavisnosti. Nezavisnost nije i ne može biti jednokratan čin, to je vrijednost koja se mora brižljivo čuvati i svakodnevno osnaživati i razvijati.

Državna nezavisnost nije samo puka proklamacija, ona je prije svega akcija u odnosu na proklamaciju, to je proklamacija u akciji kojom se iskazano opredjeljenje snažno potvrđuje u svakodnevnom životu i s ljubavlju pretvara u stvarnost.

Da bi se danas očuvala teško stečena nezavisnost države BiH, ali i sloboda njenih građana i naroda, mora se mijenjati odnos građana i naroda prema državi BiH. Potrebno je razvijati svijest da je državna nezavisnost garancija naše individualne i kolektivne slobode i da se gubitkom državne nezavisnosti, nužno gubi i ta sloboda.

Nezavisnost države BiH je danas u direktnoj zavisnosti od spremnosti njenih građana da se za svoju slobodu bore istom onom vjerom i odlučnošću kao i 1992. godine, ali i tokom cijelog perioda trajanja agresije na BiH. Ova odlučnost i uvjerenje svakodnevno su na ispitu i nastoje se, na različite načine, poljuljati i devalvirati.

Zato je za očuvanje državne nezavisnosti, lične i kolektivne slobode, nužno nastaviti put koji je projektovan 1992. godine i koji je uspješno građen za cijelo vrijeme trajanja agresije na BiH. U toj borbi ne smije biti posustajanja, niti se u ishod borbe može i smije sumnjati.

Kukuruz: Ne smije biti posustajanja

Samo takva borba za nezavisnost države BiH i vlastitu slobodu može polučiti rezultat. Mjera tog uspjeha ekvivalentna je stepenu posvećenosti u borbi onih koji državu BiH doživljavaju garancijom svog biološkog opstanka.

Ukoliko se država BiH bude razumijevala kao garant individualne i kolektivne slobode, političkog subjektiviteta, ekonomskog i svakog drugog prosperiteta, nezavisnost države BiH će biti neupitna.

Nezavisnost države BiH je uslov naše slobode, jer biti nezavisan od vanjskih utjecaja znači slobodno, bez uplitanja drugih i ostvarivanja njihovih želja, uređivati vlastiti život u zajednici slobodnih građana i naroda BiH.

Iako se razumijevanje državne nezavisnosti, kao dimenzije državnog suvereniteta, u pravilu razumijeva primarno kao odnos između država, ipak u razumijevanju državne nezavisnosti ništa manje nije važan naš odnos prema državi BiH. Štaviše, upravo je taj odnos presudan, jer od našeg odnosa prema državi BiH, umnogome zavisi i odnos drugih prema državi BiH.

Nezavisnost ne podrazumijeva samo nemiješanje drugih država u unutrašnja pitanja BiH, ona u sebi implicira prije svega naš odnos prema državi BiH.

Upravo se kroz naš odnos prema državi BiH šalje jasna poruka "NE" zavisnosti od drugog. Sudbinu ovog prefiksa "NE" u političko-pravnom idealu državne ne/zavisnosti, određuju isključivo građani i narodi BiH svojim svakodnevnim životima.

Kako bi nezavisnost države BiH postala neupitna kategorija, nezavisnost nije dovoljno svečano obilježavati, nego je nezavisnost nužno, prije svega, živjeti i prakticirati.

Dan nezavisnosti države BiH ne smije biti doživljavan kao jednokratan čin. To je, prije svega, kontinuirano i svakodnevno potvrđivanje u praksi uvjerenja onih koji državu BiH smatraju svojom domovinom.

Samo ako uvjerenje onih koji BiH smatraju svojom domovinom u svakodnevnom životu bude manifestovano snažnije od uvjerenja onih koji državu BiH smatraju dominijumom, svojinom ili posjedom neke druge države, nezavisnost BiH je zagarantovana.

Oni kojima je država BiH podarila državljanstvo, a koji svojom državom doživljavaju neku drugu državu ili državu BiH smatraju sastavnim dijelom druge države, trebali bi konačno shvatiti i prihvatiti činjenicu da žive u zabludi.

Država BiH je dovoljno snažna da, na iskrenoj ljubavi onih koji je doživljavaju svojom jedinom domovinom, nastavi svoje hiljadugodišnje postojanje. I tako će zasigurno biti.

Svim građanima Bosne i Hercegovine sretan 1. mart, Dan nezavisnosti države BiH.

#1.Mart #BosnaiHercegovina #DanNezavisnosti #SifetKukuruz #BiH