Članak

ŠKOLOVAN ALI BEZ ISKUSTVA

Tužilaštvo KS formiralo predmet: Boris Trapara postao direktor javne ustanove na osnovu lažnog radnog iskustva?

Boris Trapara sa Nasihom Pozder, federalnom ministricom okoliša i turizma (Foto: FMOIT)

(Patria) - Tužilaštvo Kantona Sarajevo poduzima radnje u cilju donošenja konačne tužilačke odluke u predmetu koji se odnosi na Borisa Traparu, direktora Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Trapara je na ovu poziciju imenovan kao prijedlog Naše stranke.


Naime, Tužilaštvu KS dostavljena je dokumentacija koja se odnosi na sporno uvjerenje o radnom iskustvu koje je Trapara priložio kada se prijavio za poziciju direktora Zavoda. Konkursom je traženo pet godina radnog iskustva.


Trapara je priložio potvrdu građevinske firme Marvel iz Istočnog Sarajeva da je u njoj proveo tri godine radeći na poslovima iz domena djelatnosti Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.


Provjerama koje su izvršili nadležni inspekcijski organi utvrđeno je da u matičnim knjigama kompanije Marvel ne postoji uposlenik Boris Trapara.

„U navedenom predmetu poduzimaju se radnje u cilju donošenja konačne tužilačke odluke“, odgovor je Tužilaštva KS na upit Patrije.


U zvaničnoj biografiji koja je navedena na web stranici Kantonalnog zavoda navodi se da je Trapara arhitekta i historičar arhitekture. Diplomske i postdiplomske studije arhitekture završio je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Doktorski studij završio je u Francuskoj, a drugu doktorsku titulu stekao je 2020. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu.


Kako je dalje navedeno nakon studija volontirao je u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, bio saradnik više nevladinih organizacija za zaštitu baštine, te je radio kao viši asistent na predmetu historija arhitekture i umjetnosti na Odsjeku za arhitekturu Internacionalnog Burch univerziteta. Na Institutu za historiju umjetnosti pri Univerzitetu u Beču boravio je kao istraživač i stipendista Vlade Austrije.
Međutim, o radnom iskustvu iz građevinske firme Marvel u kojoj je navodno proveo tri godine nema ni riječi.
Od avgusta 2021. godine obnaša funkciju direktora Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.


Ne sporeći sve reference koje Trapara ima za obavljanje funkcije direktora, ostaje otvoreno pitanje da li je lažirao dokumentaciju i na takav način postao direktor javne ustanove i da li može ostati na mjestu direktora ukoliko se utvrdi da potvrda nije validna.

#arhitekt #BorisTrapara #direktor #Našastranka #BiH
K

Following the tragic loss of my husband, a U.S. citizen, to a heart attack caused by a scammer, I was able to recover my Bitcoin through the help of Brunoe Quick Hack.
Seeking assistance from brunoequickhack AT DOT Gmail Com in the cyber domain proved fruitful as we successfully recovered the funds for myself and my children. The sorrow of my husband's untimely demise due to scammers remains a poignant memory. I stand firm against scammers and urge everyone to rally together in seeking retribution. Join our cause by reaching out on WhatsApp at +1 (705) 7842-635.