Članak

UZROK BORBA PROTIV INFLACIJE

Evropska centralna banka u 2023. godini zabilježila prvi godišnji gubitak, nakon skoro dvije decenije

ECB je objavila da će vjerovatno pretrpjeti gubitke u narednih nekoliko godina, ali potom očekuje da će se vratiti održivom profitu.

(Patria) - Evropska centralna banka (ECB) zabilježila je prošle godine prvi godišnji gubitak u skoro dvije decenije, navodi se u finansijskom izvještaju koji je objavljen u četvrtak.

ECB je prijavio gubitak od 1,3 milijarde eura u 2023. godini, što je njen prvi godišnji gubitak od 2004.

"Neće biti raspodjele dobiti nacionalnim Centralnim bankama u eurozoni za 2023. godinu", dodaje se.

ECB je navela da je podizanje njenih ključnih kamatnih stopa u cilju borbe protiv inflacije u eurozoni rezultiralo povećanim rashodima za obaveze koje podliježu promjenjivim kamatnim stopama.

Prihodi od kamata na imovinu, međutim, nisu porasli u istoj mjeri ili istim tempom, jer ta imovina uglavnom ima fiksne kamatne stope i duge rokove dospijeća.

ECB je objavila da će vjerovatno pretrpjeti gubitke u narednih nekoliko godina, ali potom očekuje da će se vratiti održivom profitu.

Evropska centralna banka (ECB) zauzima centralnu poziciju unutar Evropskog sistema centralnih banaka i centralna je institucija monetarne politike Evropske unije. ECB tu politiku provodi dijelom samostalno, a dijelom putem Centralnih banaka u eurozoni.

#CentralneBanke #ECB #EvropskaCentralnaBanka #FinansijskiIzvjestaj #GodisnjiGubitak #Imovina #Inflacija #KamatneStope #MonetarnaPolitika #Profit #ekonomija