Članak

UPALJEN NARANDŽASTI ALARM

Civilna zaštita uputila upozorenje i pozvala fizička i pravna lica da budu spremni reagovati zbog najavljenih udara vjetra

(Patria) - S obzirom da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao NARANDŽASTO UPOZORENJE za jake udare vjetra južnog smjera i da se očekuju udari vjetra brzine od 40 do 60 km/h, a na visoravnima i planinama od 60 do 80 km/h u vremenskom intervalu od 23.02.2024. godine od 06:00 sat do 24.02.2024. godine do 10:00 sati na području cijele Bosne i Hrecegovine, Civilna zaštita KS je uputila upozorenje.

"Upozoravamo sva pravna i fizička lica da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara, ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od jakog i olujnog vjetra (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene jake i olujne udare vjetra) Na taj način će stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od jakih udara vjetra te izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Posebno apeluju na pravna lica koje izvode radove na građevinskim objektima da ne ostavljaju predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogle pasti sa krovova objekata, građevinskih skela i sl. i time ugroziti sigurnost prolaznika.

"Također, apelujemo na sugrađane da na svojim balkonima i drugeim otvoreni prostorima ne ostavljaju predmete koji bi mogli usljed vjetra ugroziti sigurnost prolaznika, da ne parkiraju svoja vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju izlete i boravak u prirodi u periodu trajanja narandžastog upozorenja. Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo DA ODMAH stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile SPREMNE KAO SNAGE PRVOG ODGOVORA, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće jake i olujne udare vjetra na području svojih općina", rečeno je u saopćenju.

Iz Civilne zaštite napominju navedene subjekte, da su dužni ODMAH ČIM primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan”, kaže se u upozorenju Civilne zaštite Kantona Sarajevo.

#CivilnaZaštitaKS #FederalniHidrometeorološkiZavod #JakiUdariVjetra #MaterijalneŠtete #NarandžastoUpozorenje #OlujniVjetar #PravnaLica #PreventivneMjere #PrirodneNesreće #ZaštitaZdravlja #BiH