Članak

STRANKA ZA BiH

Javnost rada Vlade KS i njenih satelita

(Patria) - Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo "najtransparentnijoj" Vladi Kantona Sarajevo, od kako Kanton postoji, želi ukazati na činjenicu da od 10. mjeseca 2023. godine na internet stranici Ministarstva finansija nisu objavili mjesečne izvještaje o izvršenju budžeta.

Vlada KS je očigledni vlasnik budžeta i taj vlasnik od 27.11.2023. godine prestaje
objavljivati ove mjesečne izvještaje kako bi pokazali svim građanima KS da cilj
transparentnosti nije objaviti izvještaj već isti sakrivati kako bi građani KS bili posteđeni
"nebitnih" i "nepotrebnih" podataka. Izgleda da je dovoljno slušati hvalospjeve o uspjesima Vlade KS i transparentnosti budžeta, jer zašto čitati izvještaje kad imamo premijera i ministra koji samo "istinu" govore o stanju budžeta.

Ujedno, Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Uredbu o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a koja ima za cilj upravo TRANSPARENTNOST RADA preduzeća, ustanova, organa uprave itd.

Kako to izgleda u praksi, samo par primjera:

- Sarajevogas, nema objave niti o jednoj sjednici bilo kojeg organa u 2024. godini. Zadnja objava sa početka 12. mjeseca 2023. godine,
- TVSA, zadnje objave o sjednicama organa datiraju još iz 2021. godine,
- KJKP Rad, nema objave o niti jednoj sjednici bilo kojeg organa u 2024. godini. Zadnja
objava sa početka 12. mjeseca 2023. godine,
- ZOI 84, ne postoji uopće rubrika o sjednicama organa društva,
- KJKP VIK, nema objave o niti jednoj sjednici bilo kojeg organa u 2024. godini. Zadnja
objava iz 12. mjeseca 2023. godine,
- Kantonalni stambeni fond, ne postoji uopće rubrika o sjednicama organa Društva,
- Poljoprivredno dobro Butmir, ne postoji uopće rubrika o sjednicama organa Društva.

Ovo je samo mali dio o "transparentnosti" rada preduzeća i poštivanju Uredbe samo u
segmentu sjednica organa ovih preduzeća. Samo jedan mali beznačajni broj preduzeća i
ustanova u KS poštuje ovu Uredbu, ali kad moze Ministarstvo finansija da ne objavljuje
izvještaje o stanju budžeta koji pune građani KS onda nije ni čudo što niži nivoi to isto rade na još brutalniji način.

Sada se postavlja pitanje da li je neprimjereno pitati Vladu Kantona Sarajevo da li će povećati cijenu isporuke toplotne energije obzirom da je korisnicima prirodnog gasa cijena povećana. Da li je neprimjereno tražiti od Vlade, koja ne krade i ima novca u budžetu, jer ne krade, da subvencionira korisnike prirodnog gasa ili će dopustiti da se poveća cijena grijanja, jer zašto bi individualni potrosači plaćali veću cijenu gasa kad mogu to učiniti i korisnicima Toplana.

Kako je ovo najtransparentnija Vlada KS Kantonalno vijeće Stranke za BiH želi toj istoj
Vladi da i ovo malo "transparentnosti" ukine kako se niko ne bi zamarao čitanjem obavezne "lektire" koju su sami propisali Uredbom. Za kraj, Vlado KS ostavite Facebook i ostale društvene mreže da bar sa tih mreža imamo priliku da se "divimo" vašim uspjesima u rastakanju budžeta KS", saopćeno je iz SBiH.

#AlmirBečarević #netransparentno #saopćenje #StrankaZaBosnuIHercegovinu #VladaKS #BiH