Članak

NOVA NADLEŽNOST

VSTV održao sastanak sa institucijama koje su ključne u provjeri imovine nosilaca pravosudnih funkcija i njihovih srodnika

(Patria) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u petak je organiziralo sastanak povodom uspostave saradnje s institucijama i drugim pravnim licima koja je neophodna za provođenje brze i efikasne provjere izvještaja o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija i njihovih srodnika.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Centralne banke BiH, Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, Poreske uprave Federacije BiH, Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, Finansijsko – informatičke agencije, Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Ministarstva pravde Rs, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Rs, Federalne uprave policije, te predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH.

Potpredsjednica VSTV BiH Aleksandra Obradović zahvalila se učesnicima i naglasila da je u provođenju aktivnosti predviđenih izmjenama i dopunama Zakona ključna podrška institucija, jer ovaj proces može biti uspješan samo uz kontinuiranu i koordiniranu saradnju. Također je dodala da vjeruje da ova podrška neće izostati, jer dolaskom na sastanak, institucije su pokazale da se može računati na njih kao pouzdane partnere.

Provjera izvještaja o imovini i interesima sudija, tužilaca i njihovih srodnika predstavlja novu nadležnost koju je VTSV BiH dobio usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV BiH.

Predstavnici institucija koji su prisustvovali sastanku iskazali su spremnost za saradnju koja će dodatno biti regulisana sporazumima o saradnji.

#BiH #VSTV #provjera #imovina