Članak

BROJNI ZAHTJEVI

Sindikat prosvjetnih radnika izlazi na proteste 14. februara: Ostajemo posvećeni pravima radnika do kraja

Sindikat postavio 12 jasnih zahtjeva

(Patria) - Nakon detaljnog razmatranja jučerašnjeg odgovora Vlade Kantona Sarajevo, koji je pripremila ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, na naših 12 zahtjeva koji su definisani Odlukom o provedenom trodnevnom dvosatnom štrajku upozorenja u ustanovama predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja i koji su definisani Odlukom o organizovanju i održavanju protestnog skupa 14.02.2024. godine pod motom „Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja“, članove i članove organa Sindikata smo pitali: „Imajući u vidu da Vlada Kantona Sarajevo nije udovoljila najbitnijim zahtjevima Sindikata, da li Sindikat treba nastaviti sa pripremama za proteste 14.02. i pripremama za generalni štrajk?“

Donesena je jednoglasna odluka: Idemo do kraja boriti se za djecu i radnike!

Dakle, radnici u ustanovama predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja i njihovi
sindikalni predstavnici se nisu prodali za 10% i ostali su principijelni i posvećeni borbi za
djecu i prava radnika.

U srijedu, 14.02.2024. godine će biti protesti prosvjetnih radnika u Kantonu Sarajevo na
kojima se očekuje 1000 – 1500 učesnika. 08.02.2024. godine će nadležnim organima, u
skladu sa zakonom, biti najavljen skup. Doći će na protestni skup prosvjetni radnici iz cijele BiH i regiona i svi oni koji podržavaju borbu Sindikata za obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja. Ako se do 14.02.2024. godine ne udovolji svim zahtjevima Sindikata, vjerovatno će 14.02.2024. godine učesnici protesta imati i 13. zahtjev koji će biti odlična pretpostavka da se brzo riješi svih 12 zahtjeva.

Sindikat od danas pokreće konkretne aktivnosti oko organizacije generalnog štrajka (potpune obustave rada) u vrtićima i osnovnim školama na području Kantona Sarajevo i javno poziva Vladu Kantona Sarajevo da se sljedeće sedmice počne sa procesom mirenja koji, u skladu sa zakonom, može trajati maksimalno 30 dana. Dostavit ćemo im i zvanični pisani zahtjev.

Što se tiče reakcije i demanta na ono što je Sindikat jučer pročitao i analizirao, po stavkama, odnosno po zahtjevima Sindikata:

1. Strogo poštivanje zakona i Kolektivnog ugovora

U više navrata je Sindikat mogao bez mirenja pozvati radnike na štrajk jer ministrica i njena vlada nisu odgovarali na pisane inicijative i dopise što znači da su redovno postupali suprotno odredbama Zakona o upravnom postupku (po jednom pitanju čak je Sindikat pisao preko 300 puta, odgovor dobio četiri puta a problem nije riješen) a očit primjer kršenja zakona je da je nadležna državna agencija jasno napisala da su prekršili Zakon o zaštiti ličnih podataka.

2. Da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje prestane ugrožavati stečena prava radnika

Svi sindikalni povjerenici u Domu sindikata na početku ove školske godine na sastanku na kojem je bila pozvana ministrica za odgoj i obrazovanje da se pravda za propuste oko izbornih područja (afera maternji jezik) je javno najavila da će ugroziti stečena prava radnika iz kolektivnog ugovora a njen prijedlog Pedagoških standarda i maltretiranje preko 300 radnika (asistenata u nastavi) oko ocjenjivanja su samo dio dokaza i argumenata za ovaj zahtjev.

3. Povećanje koeficijenata svih radnika minimalno za 10%

Pregovori na nivou pregovaračkih timova su završeni, pregovarački tim Vlade je ponudio
povećanje od 10% počev od 01.03.2024. godine. Zašto su sami sebi i nekim drugim grupacijama radnika u Kantonu Sarajevo povećali od 01.12.2023. godine, a prosvjetnim
radnicima od 01.03.2024. godine? Za njih ima novaca kada god i koliko god hoće a za
prosvjetne radnike nema?

4. Potpisivanje novog Kolektivnog ugovora bez umanjivanja stečenih prava a sve odredbe Kolektivnog ugovora da ne mogu biti ugovorene da budu manje od utvrđenih za radnike u organima uprave, Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, ustanovama socijalne zaštite, policiji, srednjem i visokom obrazovanju i ustanovama kulture

Kolektivni ugovor je na snazi do 30.04.2024. godine, trenutno još uvijek nije produžen niti potpisan novi kolektivni ugovor. Radnici u Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja će imati mnogo veće plate od prosvjetnih radnika i nakon eventualnog povećanja od 10%. A ako potpišu novi kolektivni ili produže važeći kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u kojem koeficijenti za neke grupacije budu veći nego u vrtićima i osnovnim školama, to će automatski značiti podnošenje inicijative za izjednačavanje prava i nove pregovore. A to upravo ovih dana radi ministrica za odgoj i obrazovanje: u javnosti priča bajke o tome kako se ona bori za djecu, a fanatično se sve vrijeme bori isključivo za direktore (valjda misli da će ih kupiti za par stotina KM i podredit ih sebi i svojim naumima ne znajući da su većina njih čestiti ljudi koji se ne prodaju), dok se Sindikat grčevito bori ne samo za sve radnike, uključujući i sve direktore već i za djecu.

5. izjednačavanje naših plata sa platama radnika koji rade u Javnoj ustanovi Institut za
razvoj preduniverzitetskog obrazovanja

Citiramo odgovor Vlade Kantona Sarajevo: „Analiza plata u školama u Kantonu Sarajevo
pokazuje da jedan broj uposlenika u obrazovanju imaju veća primanja od uposlenika
Instituta, i to prije svega zahvaljujući dodacima omogućenim primjenom Kolektivnog
ugovora za djelatnost predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja“. Zar je potreban
komentar Sindikata? Jedan broj? Koji tačno broj? Nepravda je opasna stvar za vlast. Kada nepravda postane pravilo, otpor postane obaveza.

6. Uvećanje najniže plate za 10% od 01.01.2024. godine

Pregovori na nivou pregovaračkih timova su završeni, pregovarački Vlade tim je ponudio
uvećanje najniže plate za 10% od 01.01.2024. godine. Zašto su nekim drugim grupacijama radnika u Kantonu Sarajevo to dali od 01.12.2023. godine, a prosvjetnim radnicima od 01.01.2024. godine? Za njih ima novaca kada god i koliko god hoće a za prosvjetne radnike nema?

7. Povećanje plata nenastavnog osoblja na osnovu ocjene o radu kao što je to ugovoreno za radnike u organima uprave

Pregovori na nivou pregovaračkih timova su završeni, pregovarački tim Vlade je ponudio
ocjenjivanje radnika od 01.03.2024. godine. Zašto su nekim drugim grupacijama radnika u Kantonu Sarajevo to dali od 01.12.2023. godine i na mjesečnom nivou, a prosvjetnim
radnicima od 01.03.2024. godine i to na šestomjesečnom nivou? Za njih ima novaca kada god i koliko god hoće a za prosvjetne radnike nema?

8. Zaustavljanje administrativnih reformi koje bespotrebno opterećuju rad vrtića i radnika, a posebno onih koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa djecom

Citiramo odgovor Vlade Kantona Sarajevo: „U odgovoru na zahtjev vezan za administrativne reforme, iz Ministarstva naglašavaju spremnost za razgovor nakon što od Sindikata dobiju pojašnjenje o kojim administrativnim reformama je riječ.“ Kada smo jučer pročitali ovaj vrlo nekorektan odgovor koji potpisuje Naida Hota-Muminović, odmah smo znali šta će se desiti kada za njega budu saznali radnici. Kratko i jasno, kurikularna reforma kako je ona provodi je 95% administrativna reforma, njen katastrofalan potez sa promjenom e Dnevnika u pola školske godine i pokušaj uvođenja nastavnih područja su samo dio tereta na samaru prosvjetnih radnika. Od ovog zahtjeva Sindikat neće odustati nikada. N i k a d a !

9. Izrada Pedagoških standarda i normativa uz učešće predstavnika Sindikata u
radnoj grupi te da Vlada iste ne donese bez saglasnosti Sindikata

Ono što je ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo predložila u prijedlogu
izmjena i dopuna Pedagoških standarda i normativa je dodatno zapošljavanje radnika u
administraciji i nametanje dodatnih administrativnih poslova učiteljima/nastavnicima i
ostalim radnicima što je katastrofalno. Pedagoški standardi i normativi su jedno od
najvažnijih pitanja za radnike. Zbog njih su prosvjetni radnici protestvovali 2018. godine. I sada će protestvovati i štrajkovati. Bez saglasnosti radnika, poslodavac ne smije iste usvojiti jer će njihova prava biti ugrožena. Od ovog zahtjeva Sindikat neće odustati nikada. N i k a d a !

10. Isplata pomoći po uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Citiramo odgovor Vlade Kantona Sarajevo: „Pomoć po Uredbi Vlade FBiH nije moguće
isplatiti, jer je Vlada Kantona Sarajevo predvidjela rast plata kroz uvećanje osnovice za
obračun plate, kao i kroz povećanje koeficijenata za obračun plate.“ Kako je gospoda na
vlasti našla novce za povećanje koeficijenata nakon usvojenog budžeta? Jesu li to prihodi u januaru rasli u odnosu na januar prošle godine ili je gospođa ministrica neke novce sakrila u budžetu svog Ministarstva ili se neki projekti neće realizirati, a ako je ovo posljednje neka kažu koji su to projekti? U svakom slučaju, više nije problem u novcu već u dosljednosti. Mi svoje dostojanstvo nećemo dati niti ćemo iznevjeriti djecu i njihove roditelje.

11. Status službenog lica, beneficirani radni staž i penzionisanje pod povoljnijim uslovima

Citiramo odgovor Vlade Kantona Sarajevo: „U vezi sa zahtjevom da se prosvjetnim
radnicima dodijeli status službenog lica, beneficirani radni staž i penzionisanje pod
povoljnijim uslovima, iz Ministarstva napominju da se ta pitanja utvrđuju propisima viših
nivoa vlasti - federalnog i državnog nivoa.“ Mi to znamo i to ne tražimo da se riješi na
kantonalnom nivou i to smo nekoliko puta javno i lično rekli i ministrici i premijeru. Oni se prave Englezi. Tražimo da se to pitanje pokrene iz Kantona Sarajevo i da to zajedno
pokrenemo. Da li ih je stid naših kolegica koje su tokom opsade Sarajeva u ratnom periodu izvodile nastavu po podrumima? Ministrice, stidi se zbog ovakvog odgovora!

12. Promjenu zastarjelih i obimnih nastavnih planova i programa što podrazumijeva
reduciranje nastavnih sadržaja, smanjenje broja obaveznih nastavnih predmeta i obaveznih nastavnih časova

Citiramo odgovor Vlade Kantona Sarajevo: „Također, u vezi sa zahtjevom za promjenom
zastarjelih i obimih nastavnih planova i programa, podsjećaju da je Kanton Sarajevo prvi
započeo reformu nastavnih planova i programa i otvoreni su za daljnja unaprjeđenja.“

Kao da smo pročitali bajku. Kao da prije 05.01.2021. godine ništa nije bilo, ništa započeto, ništa dobro urađeno. Da li su u zadnje tri godine ruksaci naše djece lakši, udžbenici kvalitetniji i korisniji, da li naša djeca uče po nastavnom programu koji je kreiran u skladu sa vremenom, da li su nastavni sadržaji adekvatni i dovoljni za ono što našoj djeci u životu treba, da li naša djeca mogu da biraju bar dio onoga što vole i za što imaju afiniteta, da li sva naša djeca trebaju da imaju isti broj predmeta i časova ili trebaju da nešto od onoga što vole i za što imaju talenta izaberu, da li naša djeca u školu idu sa osmijehom i vraćaju se sa suzama jer im je žao što škola ne traje duže jer im je lijepo u školi, da li naša djeca imaju sve potrebne kompetencije potrebe za život nakon završenog školovanja?

Od ovog zahtjeva Sindikat neće odustati nikada. N i k a d a !

Naša borba za ispunjenje svih zahtjeva Sindikata se nastavlja, poručeno je iz Sindikata.

#prosvjetniradnici #Sarajevo #Sindikat #VladaKS #zahtjevi #BiH