Članak

FEDERALNO MINISTARSTVO POTVRDILO

Pušteni nalozi za isplate januarskih naknada civilnim žrtvama rata i osobama s invaliditetom u FBiH

Za januarske isplate ovih naknada u budžetu je izdvojeno nešto više od 23 miliona KM.

(Patria) - U budžetu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2024. planirana su sredstva za isplate naknada neratnim invalidima i civilnim žrtvama rata u ukupnom iznosu od 272 miliona KM.

Od tog iznosa je 245 miliona za neratne invalide, a 27 miliona za civilne žrtve rata.

Za januarske isplate ovih naknada u budžetu je izdvojeno nešto više od 23 miliona KM.

Za isplate naknada civilnih žrtava rata za januar 2024. izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.999.527,50 KM, dok je za neratne invalidnine izdvojeno 21.526.117,93 KM.

Federalno ministarstvo finansija naloge za isplatu naknada civilnim žrtvama rata i neratne invalidnine pustit će do 10. januara, što je praksa koja je u primjeni od oktobra prošle godine.

Tom praksom, kako navode u Ministarstvu, nastoje da sve naknade iz njihovog resora imaju tačne i redovne termine isplate.

#Naknade #CivilneŽrtveRata #BiH