Članak

DKPT

Karić sa Lankom: Komunikacija sa policijskim oficirima značajno doprinosi efikasnijoj saradnji

(Patria) - Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH posjetio je danas potpukovnik Vladimir Lank policijski oficir za vezu Češke Republike za Bosnu i Hercegovinu, koji je ovom prilikom razgovarao sa direktorom Direkcije Enesom Karićem i njegovim zamjenicima Đurom Kneževićem i Goranom Amidžićem.

Direktor Karić je na početku sastanka informisao potpukovnika Lanka o zakonskim
nadležnostima Direkcije , te istakao postignute rezultate, uz poseban naglasak na
međunarodnu policijsku saradnju. Prezentovani su i statistički pokazatelji razmjene
operativnih i drugih podataka putem kanala INTERPOL-a, EUROPOL-a, SELEC-a, a
konstatovano je da komunikacija sa policijskim oficirima značajno doprinosi efikasnijoj saradnji kako na bilateralnom,  tako i  regionalnom nivou.

Potpukovnik Vladimir Lank je istakao da je on novi policijski oficir za vezu Češke
Republike stacioniran u Beogradu s akreditacijom za Bosnu i Hercegovinu, Crnu
Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju.


U nastavku sastanka razgovarano je o modalitetima buduće saradnje koji bi se ogledali u održavanju radnih sastanaka po linijama rada, organizaciji studijskih posjeta, obuka i seminara putem kojih bi se, kroz razmjenu iskustava i najboljih praksi, unaprijedio rad policijskih službenika.

#BiH #EnesKarić #DKPT #Češka