Članak

NOVI GRAD SARAJEVO

Vijećnici SBiH pozvali ministra Katicu i premijera Uka da podnesu ostavku

Naglasili su da je KS postao mjesto nesigurnog življenja, te da ne postoji jaka volja a ni želja da se sigurnosna situacija popravi.

(Patria) - Na 32. sjednici OV Novi Grad Sarajevo, na kojoj je razmatrana Informacija o radu Policijske uprave, vijećnici Kluba Stranke za BiH izrazili su zabrinutost sigurnosnom situacijom u KS, koja je narušena, pogotovo nakon stravičnog ubistva Farisa Pendeka (19).

Naglasili su da je KS postao mjesto nesigurnog življenja, te da ne postoji jaka volja a ni želja da se sigurnosna situacija popravi.

"Članovi Vlade KS i zastupnici koji su na vlasti u KS sinoć nisu bili prisutni na mirnom okupljanju građana ispred Osnovne škole 'Osman Nakaš', vjerovatno radi toga što nisu imali na koga prebaciti krivicu za narušenu sigurnost.

Dok nam djecu ubijaju po Sarajevu, svoj glas ovaj put nisu podigle nevladine organizacije, grupe građana i nezavisnih analitičara koji su ranije bili inicijatori mirnih okupljanja.

Na sjednici je podnesena inicijativa i zatražena je hitna ostavka premijera KS Nihada Uka, ministra unutrašnjih poslova KS Admira Katice i policijskog komesara Fatmira Hajdarevića.

Inicijativu sa 7 glasova "za", 9 glasova protiv i 7 suzdržanih nije usvojilo Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo.

Za su glasali vijećnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu i vijećnik Demokratske fronte. Protiv i suzdržani bile su stranke Trojke i klubovi vijećnika okupljeni oko njih i SDA.

Iako inicijativa nije usvojena, pozivamo ministra Katicu da fotelju nakon pet godina prepusti
nekome ko će stati ukraj kriminalu, korupciji i ubistvima u KS.

Premijer KS Nihad Uk je već jednom podnosio ostavku kako bi smijenili pojedine ministre, te ga pozivamo da ovaj put podnese ostavku iz moralnih razloga.

Klub vijećnika za BiH podsjeća da su raniji premijeri, ministri i komesari, u ovakvim nemilim situacijama podnosili ostavke.

Vlast i fotelje u Kantonu Sarajevo ne smije i ne treba biti važnija od života građana u KS", dodaje se u saopštenju Kluba vijećnika Stranke za BiH.

#BIH #KantonSarajevo #NihadUk #politika #Premijer #StrankazaBosnuiHercegovinu #VladaKS