Članak

SARAJEVO

Predstavnički dom državnog parlamenta usvojio zakon o VSTV-u

(Patria) - Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, čiji je
predlagač Savjet ministara BiH. Dom je prethodno usvojio zahtjev predlagača da se
ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom nije usvojio zahtjev predlagača, Savjeta ministara BiH, da se
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u
vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku. Dom je
usvojio prijedlog da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom zakonodavnom
postupku.

Dom nije usvojio prijedlog da se Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i
Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić, razmatra po skraćenom
postupku. Ovaj Prijedlog zakona biće razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri.
Nije usvojen prijedlog da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o strancima, čiji je
predlagač poslanik Nihad Omerović, razmatra po skraćenom postupku.

Ovaj Prijedlog zakona takođe će biti razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri.
Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegijumu Doma upućen je
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama
Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Uvođenje
softverskih rješenja“, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio zaključak kojim se Savjet ministara BiH zadužuje da, u roku od 30 dana, Predstavničkom domu PSBiH dostavi detaljnu informaciju o 25
institucija koje nisu bile uspješne u implementaciji softverskih projekata, kako je
navedeno u reviziji učinka „Uvođenje softverskih rješenja“. Informacija treba da
sadrži: naziv institucije, opis softvera, godinu nabavke, naziv ugovornog organa od
kojeg je nabavljen softver, razloge zašto softver nije implementiran i vrijednost
softvera (cijena plaćena ugovornom organu).

Usvojen je i Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH
za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
BiH.

Uz ovaj Godišnji izvještaj usvojen je zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH traži od predsjedavajuće Savjeta ministara BiH da, u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u roku od 30 (trideset) dana organizuje sastanak sa predsjednicima vlada entiteta i Brčko distrikta BiH, te nadležnim ministrima za poljoprivredu i ministrima za finansije radi usaglašavanja i konačnog uspostavljanja modela IPARD operativne strukture u Bosni i Hercegovini.

#Predstavničkidom #VSTV #bih