Članak

ZAKONI NA ČEKANJU

Umjesto zakona iz agende EU, trojka, HDZ i SNSD omogućavaju daljnju politizaciju državne službe i gomilanje uposlenih

Piše: A. Vrabac

U decembru 2022. godine BiH je od Evropske komisije dobila osam jasnih uvjeta koje treba ispuniti na putu približavanja Evropskoj uniji.

Među tim uvjetima su zakonska rješenja koja još uvijek nisu usvojena. Izmjene Zakona o VSTV nisu dovoljne i potrebno je u roku od godinu donijeti novi zakon. Nova državna vlast 25. januara obilježila je prvu godinu rada, a iako se pozivaju na EU put djelima to ne pokazuju.

EU insistira na Zakonu o sudovima BiH, Zakonu o spriječavanju sukoba interesa, te jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Šef Delegacije EU Johann Satler danas je posjetio ministra pravde BiH Davora Bunozu s kojim je razgovarao o potrebnim zakonskim rješenjima. Tako je Sattler jasno potcrtao Zakon o spriječavanju sukoba interesa, Zakon o sudovima i Zakon o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

U naredna dva dana bit će održane sjednice oba doma PS BiH. No, na Predstavničkom domu PS BiH nema zakona iz EU puta, dok je na Domu naroda PS BiH Zakon o spriječavanju pranja novca iako ga je Vijeće ministara BiH usvojilo 14. decembra, a Predstavnički dom PS BiH 21. decembra. No, zbog praznika, a zatim i zbog samih odnosa u državnoj koaliciji ovaj zakon je čekao prvu narednu sjednicu Doma naroda PS BiH.

Iako se koalicija poziva na otvaranje pregovora sa EU na narednoj sjednici EU vijeća u martu, zakoni na koje smo se obavezali nisu doneseni.

Koalicija nema saglasnost oko Zakona o sudovima, a Vijeće ministara BiH nije razmatralo ni Zakon o sukobu interesa. No, na posljednjem sastanku koji je održan sa delegacijom EU bh. zvaničnicima je osim ovih zakona jasno rečeno da moraju ispuniti i druge obaveze.

S druge strane na dnevnom redu sjednica je po drugi put izmjena i dopuna zakona o VSTV, ali i izmjene Zakona o državnoj službi u institucijama BiH. Na taj zakon zamjerke su uputili i parlamentarci, delegati iz opozicije, ali i Transparency International.

Iako ima brojne manjkavosti iz vladajuće koalicije očito su spremni podržati ovakav zakon koji je korak unazad za BiH iako taj zakon nije jedan od reformskih.

Umjesto unaprijeđenja javne službe na kojoj insistira i Evropska unija, vladajuća koalicija trojke, HDZ-a i SNSD-a će ozakoniti politizaciju državne službe i omogućiti gomilanje uposlenika.

"Ukoliko se usvoje predložene izmjene savjetnici članova Predsjedništva, predsjedavajućeg i ministara u Savjetu ministara, te guvernera i viceguvernera Centralne banke moći će biti lica bez univerzitetske diplome i državljanstva BiH, a te poslove moći će raditi i lica koja su stekla zakonske uslove za penziju. Državni službenici koji već rade u institucijama neće biti obavezni da odrade probni rad u slučaju promjene radnog mjesta, te će biti ocjenjivani samo jednom godišnje, što je “korak unazad” u odnosu na važeći zakon.

Pored toga, predložene izmjene uopšte ne tretiraju pitanje zapošljavanja i selekcije državnih službenika, te je propuštena prilika da se unaprijedi meritornost u zapošljavanju, jer nije osigurano da se postavljanje državnih službenika vrši na osnovu rezultata javnog konkursa uz obavezu da se najuspješniji kandidat postavi na radno mjesto državnog službenika", navode iz Transparency Internationala.


#EU #obaveze #VSTV #zakoni #BiH