Članak

LAKRDIJA PRAVOSUĐA

Slučaj Dudaković: Karan u optužnici vještak, pred Sudom svjedok(!?), a naredbi o ekshumacijama nema u spisu!

Foto Patria

Piše: A. Čorbo-Zećo

U optužnici je naveden kao vještak, a danas je Željko Karan u predmetu 'Atif Dudaković i dr' svjedočio kao stručni svjedok! Prigovori odbrana nisu bili dovoljni da Sudsko vijeće kojim predsjedava sutkinja Željka Marenić zabrani ovakav vid saslušanja, koje je protivan ZKP-u.

Advokat Ifet Feraget stavio je opširan prigovor zakonitosti da se neko kao sudski vještak predložen u optužnici saslušava kao svjedok.

„Potpuno su drugačije garancije za svjedoke u odnosu na one koje vrijede za vještake. Svjedok ne može u sudnici iznositi mišljenje, a vještak mora iznijeti mišljenje. Svjedoku se ne moraju prezentirati dokumenti, ako je on bio vještak, kao danas. Uvjet je da vještak sačini nalaz i mišljenje.


Ifet Feraget: Lanac zakonitosti doveden u pitanje

Ovdje je definitivno doveden u pitanje lanac zakonitosti, od one prve naredbe da li se radilo o ekshumaciji, obdukciji, u zavisnosti šta je od toga u pitanju naredbu izdaje sud ili tužilac, zatim nedostaje veza između uzoraka koji su davani za identifikaciju i rezultata te identifikacije.

I onda postoji jedno pravilo koje kaže da se na nezakonitim dokazima ne mogu zasnivati sudske odluke. Upravo je to bio smisao naših prigovora, sud još nije odlučio o masi tih prigovora, ZKP ne propisuje vrijeme odlučivanja o prigovoru, ali jako su značajni, jer Tužilaštvo BiH nije priložilo naredbe o ekshumaciji, a i gdje imamo ne možemo reći da je bila asanacija, zato što je ZKP ne poznaje, a ako je i bila onda je morao biti prisutan vještak sudske medicine, jer inače možete kosti neke, bez uvrede za bilo koju žrtvu, jer ovdje govorimo o zakonitosti, odnijeti na drugo mjesto, te žrtvu pripisati nekome ko uopće nije bio na tom mjestu.

To su vrlo opasne stvari, a ima još prigovora zakonitosti koje ćemo istaći u unakrsnom ispitivanju kada će se moći stvoriti jedna slika da je ogroman broj dokaza koje Tužilaštvo prezentira potpada pod one nezakonite“, kazao je Feraget.

Advokatica Mirna Avdibegović više puta je prigovarala, te je istakla nakon ročišta da su ti prigovori išli u smjeru tvrdnje da ne mogu nezakoniti dokazi biti dokazi koji su u spisu.

„Nema redoslijeda naredbi i postupanjima po tim naredbama koje bi bila praćene u dokumentaciji koja je danas predočavana na broj i datum naredbe ovlaštenog organa. To je osnova svakog sudskog postupka, da bismo mogli pratiti kako je došlo do određene radnje, kako se izvršila i šta je rezultat te radnje, a da sve bude povezano“, istakla je Avdibegović.

Sudsko vijeće tako je naredilo Tužilaštvu da dostavi naredbe, koje za sada nisu u spisu, kako bi se moglo odrediti, no ipak je dopustilo tužiteljicama Vedrani Mijović i Marijani Čobović da počne s predočavanjem fotodokumentacije sa identifikacije posmrtnih ostataka Karanu.

Već se može naslutiti da naredbe nadležnih organa su namjerno izostavljene, jer je očito da je Tužilaštvo svaku žrtvu koju je uspjelo pridodati slučaju 'Dudaković i drugi' je to uradilo na način da su i iz drugih predmeta koristili dokumentaciju, a što bi moglo biti dokazano u nastavku svjedočenja Karana.

S obzirom da bi se trebao odrediti za 160 posmrtnih ostataka, njegovo svjedočenje će potrajati nekoliko ročišta, a nakon čega će uslijediti i unakrsno ispitivanje.

Inače, Željko Karan vodeći je patolog u Rs-u i vještak sudske medicine, a kako su mediji ranije pisali Željko Karan iznuđivao je novac za izvještaje, osuđen je, nakon čega je i pomilovan, no to ga u karijeri nije mnogo ometalo!

Nastavak suđenja zakazan je za 12. februar 2024.

#AtifDudaković #IfetFeraget #MirnaAvdibegović #Sud #Tužilaštvo #ŽeljkoKaran #BiH #izdvojeno