Članak

SENAT ODOBRIO

Skupština KS usvojila Elaborat kojim se razdvajaju Stomatološki fakultet i Stomatološki klinički centar

(Patria) - Skupština KS sa 19 glasova za usvojila je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na provođenje statusne promjene u okviru Univerziteta u Sarajevu u skladu sa Elaboratom o opravdanosti odvajanja Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom na dvije članice: Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet i Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki klinički centar.

Stomatološkim kliničkom centrom upravljat će direktor, rekla je Nina Marković, redovni profesor na ovom fakultetu koja je danas predstavila Elaborat.

Ona je istakla da je Senat Univerziteta u Sarajevu dao svoju saglasnost u februaru 2023. godine.

"Što se tiče izbora dekana, ovaj Elaborat se ne bavi izborom dekana, dekan je još u mandatu. To je regulisano Zakonom o visokom obrazovnju i Statutom UNSA", kazala je.

Dodala je da se ide u pravcu uvođenja 24-satnog radnog vremena na Stomatološkom fakultetu i kliničkom centru.

Zastupnici opozicije uključili su se u raspravu. Tako je Mahir Dević kazao da aktuelni zakon ne uključuje da Senat UNSA u svom članstvu ima isključivo zdravstvenu ustanovu.

Zastupnik Damir Marjanović najavio je da se u mnogim članovima ne slaže sa Zakonom o visokom obrazovanju KS te da će se boriti da se izmijeni.

Prema informacijama koje su i saopćenje iz Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i mlade u pripremi su izmjene zakona. Interesantno je da se zakon mijenja samo nekoliko mjeseci prije izbora novog rektora Univerziteta u Sarajevu.

#BiH #SkupštinaKS #Stomatološkifakultet