Članak

KRUG 99

Kulenović: Politička emancipacija mladih od presudne je važnosti za budućnost BiH

"Politička emancipacija, kapacitet i povezivanje mladih u zemlji i dijaspori", tema je današnje redovne sesije Kruga 99.

(Patria) - "Politička emancipacija, kapacitet i povezivanje mladih u zemlji i dijaspori", tema je današnje redovne sesije Kruga 99.

Uvodničari su Ernad-Deni Čomaga (Njemačka), Teufika Šabanović (Švedska), Elvis Hairlahović (Njemačka) i predsjednik Foruma mladih Kruga 99 Rijad Ahmetović.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović kaže da je današnja tema jedna od onih kojima se s vremena na vrijeme treba posvetiti pažnja, više zbog političke korektnosti, nego samog sadržaja.

Ali, na osnovu iskustva i s pogledom unazad, mladi uvijek dolaze u prvi plan svekolike pažnje u teškim i prelomnim historijskim vremenima. Bojimo se da je to i danas tako.

- Već sama struktura uvodničara govori o jedinstvenoj ali i razasutoj cjelini. Samo po sebi to jeste razlog za tugu i onu finu, nepatvorenu čežnju.

Ali i racionalno radovanje, sa koliko sve bogatstva može biti i već jeste oplemljena današnja Bosna. Ona Bosna koja se kroz vijekove ponekad samoizolirala radi opstanka, a još češće gurana u izolaciju.

Izolacionizam ju je pratio kroz historiju baš kao i danas što nas gura dalje od modernih vremena i standarda demokratskog svijeta. A izolacionizam, poguban koliko za svakog pojedinca, još je pogubniji za društvene zajednice, države pogotovo.

Dakle, u sadašnja vremena pitanje o političkoj emancipaciji mladih, i ne samo njih, nažalost, nije samo retoričko pitanje, niti ukras u naslovu. Ono je u aktuelnom bosanskom kontekstu od presudne važnosti.

Da li će prevladati mentalitet "brigo moja pređi na drugoga", "ne talasaj", opsjednutosti idolima "hljeba i igara", dok olujna vremena neumitno dolaze? Ili će u većini prevladati nagon za političkom emancipacijom bez koje nijedna zajednica ne može opstati?

Političkom emancipacijom koja nadilazi posebnost interesovanja, težnji, ambicija, grupnih, klupskih, plemenskih, regionalnih, religijskih, etničkih identiteta ka samosvjesnom nacionalnom, državnom, državotvornom političkom biću", istakao je Kulenović.

Prema njegovim riječima, fenomen da se od najmanjeg grada do glavnog grada BiH mobiliziraju mase i mladih ljudi na političkoj solidarnosti sa patnjama palestinskog naroda i genocidom u Gazi je za pohvalu. Pa i protesti mladih u borbi za svoja lukrativna prava i interese.

- Ali je poražavajuća činjenica izostanak te odlučnosti mladih ljudi, tog najvažnijeg potencijala, i najvažnijeg kapaciteta opstanka ili nestanka bosanske države, pred svakodnevnim ponižavanjem silnika u BiH i izvan nje, pred neosjetljivošću da se suprotstavi, trpi i ruinira bosanska nacija, članica Ujedinjenih nacija, država svih svojih građana.

Put ka toj emancipaciji, političkoj emancipaciji, put je ličnih sloboda svih vrsta, i oslonca ličnih sloboda u zemlji ili inostranstvu, svejedno. Oblaci desnice koji se nadvijaju nad Evropom, poruke migrantima i onima porijeklom iz drugih zemalja, oblaci su neofašizma, netrpeljivosti prema drugom i drugačijem.

Kako god, država BiH je sigurna kuća u svim izazovima koja nikad neće iznevjeriti. Višeslojni su i beskrajno važni konci koji i na organizovani način mogu, trebaju i moraju povezivati mlade u zemlji i dijaspori. U interesu i jednih i drugih.

Uspjesi mladih ljudi u obrazovanju, nauci, tehnici, ekonomiji, umjetnosti, sportu i politici u domicilnim zemljama života i rada, izraz su njihove upornosti, sposobnosti i zalaganja. Služi na čast koliko njima, toliko i domovini.

Kultura političkih sloboda i lične odvažnosti, stepen integracije u nacijama čije nemaju porijeklo, apsorpcija znanja i vještina, visprenost da opstanu u konkurenciji sa potencijalno preferiranim slojevima u tim zemljama, moraju se prenijeti i na mlade u BiH.

Čvršća međusobna kooperacija i razmjena iskustava jeste ključni faktor ne samo emotivnog bosanstva, već i stabilne pozicije i uspjeha i jednih i drugih - navodi Kulenović.

Naglašava da je Bosna u poziciji da se ne može odbraniti samo na Baščaršiji, već svugdje tamo gdje istinita, racionalna i na demokratskim standardima argumentacija može imati potencijalne saveznike i prijatelje. U javnosti ili centrima moći, svejedno.

- Na tim osnovama formiran je i Forum mladih Kruga 99 čiji temeljni intelektualni i moralni osnov nije mirenje sa postojećim stanjem zarobljene države i razorenog društva. Već prvi rezultati u tom pravcu vrijedni su pažnje i njihovog truda.

Otpor razaranju države i uništavanja društva su transparentan i praktičan izraz toga. Povezivanje mladih u zemlji i dijaspori nije samo izraz dobre volje, već nužan izraz slobodne BiH - zaključuje Kulenović.

#AdilKulenović #Krug99 #Mladi #RedovnaSesija #bih