Članak

AUTOINDUSTRIJA

Da li znate kako se računa snaga motora kod vozila?

Inače, od 2010. godine Evropska unija donijela je propis da se snaga službeno izražava u vatima ili kilovatima. Nama dobro poznate i drage konjske snage, u EU mogu da se koriste tek kao dodatna jedinica.

Formula izračuna snage automobila (Foto: Pixabay)

(Patria) - Kada vozilo dođe na dinamometar, ovaj uređaj mjeri obrtni momenat motora, a potrebna je posebna formula koja će nam pokazati i njegovu snagu.

Naime, potrebno je pomnožiti okretni momenat (Nm) sa brzinom okretaja motora (o/min), a onda sve podijeliti sa konstantom 9549. Rezultat će biti snaga u kilovatima (kW). Da biste došli do konjskih snaga, ovu vrijednost pomnožite sa 1.35962.

Oznaka KS po njemačkom standardu definiše se kao "snaga potrebna da se masa od 75 kilograma podigne (djelujući silom od 75 kiloponda) na visinu od 1 metra u vremenu od 1 sekunde".

Inače, od 2010. godine Evropska unija donijela je propis da se snaga službeno izražava u vatima ili kilovatima. Nama dobro poznate i drage konjske snage, u EU mogu da se koriste tek kao dodatna jedinica.

#Dinamometar #EvropskaUnija #Jedinica #Kilovat #Kilovati #KonjskeSnage #ObrtniMomenat #SnagaMotora #Vat #magazin1