Članak

POPUNJAVANJE UPRAVE

Vlada KS dala saglasnost na upošljavanje 17 kantonalnih inspektora

Saglasnost je data i na upošljavanje na upražnjena mjesta dva stručna savjetnika

(Patria) - U svrhu jačanja kapaciteta inspekcijskih organa, Vlada Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost za popunu 20 upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS.

Planirano je upošljavanje 17 kantonalnih inspektora, od kojih tri tržišno-turistička inspektora i tri inspektora rada, dva veterinarska inspektora, te po jedan urbanističko-građevinski inspektor, inspektor zaštite okoliša, inspektor rada u oblasti zaštite na radu, termoenergetski inspektor, inspektor za hranu, zdravstveni inspektor, saobraćajni inspektor, inspektor za visoko obrazovanje i prosvjetni inspektor.

Kako je istaknuto, zapošljavanje kantonalnih inspektora u navedenim sektorima je nužno već duže vrijeme. Od ukupno sistematizovana 153 radna mjesta kantonalnih inspektora, trenutno je popunjeno 95.

Saglasnost je data i na upošljavanje na upražnjena mjesta dva stručna savjetnika za zastupanje i ekonomsko-finansijske poslove, te na upražnjeno mjesto višeg referenta za stalna sredstva u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

#BiH #Inspekcija #Inspektori #VladaKS