Članak

ZBUNJUJUĆE

ČEMU PANIKA Nema zakonskih uvjeta za proglašenje epidemije morbila, a punktovi za vakcinaciju već otvoreni!

(Patria) - Edipemija morbila još uvijek nije proglašena, iako i broj pacijenata ne ukazuje na to da bi se takvo što trebalo održati, ali Ministarstvo zdravstva KS je otvorilo punktove za vakcinaciju, bez da imamo jasne upute koja se to djeca trebaju i mogu vakcinisati, osim što moraju biti zdrava!?

I upravo zbog toga, a nakon više medijskih natpisa i objava o mogućem proglašenju ili proglašenju epidemije zarazne bolesti "morbila" na nekim područjima Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, Udruženje za zaštitu prava pacijenata "ZAPA" Tuzla ističe da informacija sa terena o broju zaraženih pacijenata od zarazne bolesti "morbila" u Kantonu Sarajevo je 12 prijavljenih slučajeva zaraze uz samo 3 potvrđena slučaja zaraze na dan 24.01.2024. godine) i Tuzlanskom kantonu (52 slučaja zaraze u 4 grada/općine Tuzlanskog kantona uz samo pet zbrinutih pacijenata sa težom kliničkom slikom na dan 24.01.2024. godine.

Upravo zbog toga smatraju da nisu ispunjeni zakonski uvjeti iz člana 2. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH kojim se epidemija zarazne bolesti decidno definirana kao, citiramo: " ...pojava neuobičajenog broja oboljevanja od zaraznih bolesti koji su na listi zaraznih bolesti obaveznog prijavljivanja ili pojava novih zaraznih bolesti koje ugrožavaju zdravlje stanovništva. "

„Smatramo da uslijed neispunjavanja decidno navedenog zakonskog uvjeta iz same definicije epidemije zarazne bolesti, a to je "neuobičajan broj obolijevanja od zarazne bolesti" nisu ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje epidemije zarazne bolesti "morbila" na području Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, ali i drugih kantona FBiH i to po proceduri propisanoj članom 6. stav 2. i stav 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH.

Mišljenja smo da svako proglašenje bilo kakve epidemije na području Federacije Bosne i Hercegovine i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine mora biti znanstveno osnovano i utemeljeno na pozitivnim zakonskim propisima, da ne smije biti predmetom mogućeg populizma ili mogućih zloupotreba ovih epidemioloških mjera u bilo kakve političke ili druge svrhe, i to poigravanjem sa pravima pacijenata, koja su zajamčena međunarodnim i europskim aktima i pravnim standardima“, ističu.

Smatraju da se prevencija ove bolesti, u ovom javno objavljenom obimu, može postići redovnim zdravstvenim mjerama: bez proglašenja bilo kakve epidemije, bez formiranja "vakcinalinih punktova" te angažiranjem većeg broja pedijatara u zdravstvenim sustavima navedenih kantona, čiji je nedostatak pedijatara pacijentima svakodnevno više nego očit.

„Kao Udruženje, čija je statutarna zadaća briga o pravima pacijenata, posebno osuđujemo nepotrebno širenje straha i panike u javnosti, a posebno u odnosu na roditelje maloljetne djece, a sve u svhu zaštite njihovog zdravlja.

Udruženje za zaštu prava pacijenata "ZAPA" Tuzla i dalje će pozorno pratiti rad izvršnih vlasti kantona i zdravstvenih ustanova kantona, i svaku eventualnu zloupotrebu epidemioloških mjera ili svako znanstveno i pravno neutemeljeno proglašenje epidemije za bilo koju bolest, koje bi bilo na štetu prava pacijenata a učinjeno od strane odgovornih lica u tim pravnim licima, proslijedit ćemo nadležnim istražnim organima“, dodaju.


#KS #morbile #TK #vakcinacija #BiH