Članak

CJELODNEVNA SJEDNICA

Predstavnički dom podržao Budžet FBiH za 2024. godinu, konačna odluka na Domu naroda, koji zasjeda u četvrtak

Da bi Budžet bio izglasan potrebno je da ga podrži Dom naroda čija je sjednica zakazana za četvrtak.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH podržao je Prijedlog Budžeta FBiH za 2024. godinu u iznosu 7,5 milijardi KM.

Za Budžet je glasalo 60 zastupnika.

Da bi Budžet bio izglasan potrebno je da ga podrži Dom naroda čija je sjednica zakazana za četvrtak.

Uz Budžet je podržan i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2024. godinu.

Također, uz budžet je usvojen i prijedlog Stranke za BiH da tokom 2024. godine osigura 20 miliona za Fond solidarnosit, te prijedlog NES-a za subvenciju naučnih časopisa u oblasti tehničkih nauka.

Data je saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period 1.1. – 31.3.2024. godine, te Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu i procjenu plana za 2025. i 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu.

Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na koje postoji stanarsko pravo, što je učinjeno nakon Urgencije Ustavnog suda, s obzirom da je ranije donesena presuda.

Ranije tokom dana Vlada FBiH je jednoglasno donijela odluku da ne prihvata predložene amandmane na Budžet FBiH za 2024. godinu.

Zastupnici su nakon toga ostali pri predloženim amandmanima i Parlament se izjašnjavao o njima. Amandman Mahira Mešalića da se izdvoje sredstva za završetak stadiona FK Tušanj Tuzla je odbijen, a zatim je zatraženo pojedinačno izjašnjavanje. Nakon pojedinačnog izjašnjavanja amandman nije dobio podršku, kao ni svi drugi predloženi amandmani.

Osim amandmana o stadionu Tušanj, između ostalog, odbijeni su i amandmani koji se tiču rekonstrukcije bolnice u Gračanici, izgradnje olimpijskog bazena u Tuzli, institucije nauke i kulture od značaja za BiH, transfer za mlade, transfer za finansiranje studentskog standarda, amandman kojih se tiče onkoloških pacijenata i fonda solidarnosti.

Također, nisu podržani ni amandmani nabavka sanitarne opreme i lijekova za Kantonalnu bolnicu Zenica, sufinansiranje zgrade Vlade USK, opremanje policije USK, izdvedba glavnog projekta za brzu cestu Sarajevo - Tuzla, kapitalni transfer za Međunarodni aerodrom Tuzla, sredstva za rano otkrivanje i prevenciju HIV-a i malignih oboljenja, amandman Komisije za pitanja mladih koji se tiče pitanja te kategorije, amandman koji se tiče Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, subvencija BHRT-u i FTV-u, transfer Udruženju VKBI.

Sjednica je na kraju prekinuta, a o nastavku javnost će biti naknadno obaviještena.

#BiH #BudžetFederacije #HDZ #NES #ParlamentFederacije #StrankaZaBosnuIHercegovinu #Trojka