Članak

POLITIKA I ZDRAVSTVO

Zašto Rimac ne imenuje članove Stručnog vijeća Agencije za lijekove BiH?

Više od pet godina bila upražnjena pozicija zamjenika direktora Agencije.

Foto: Arhiv

(Patria) - Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH u kontinuitetu ima probleme, i bit će tako sve dok Ministarstvo zdravstva FBiH vodi politiku nemiješanja u svoje nadležnosti, kaže Ramo Rustemović, bivši predsjednik Sindikata ove Agencije.

„Danas imamo situaciju da nemamo izbor kandidata Stručnog savjeta, predložene od strane ministra zdravstva FBiH, dok je ministar iz Rs-a Alen Šeranić davno poslao prijedlog.

Ono što je prisutno, a nas uvijek iznenadi, ministar Šeranić je prisutan i dobro upućen u rad Agencije. Ne štedi sebe i svoje vrijeme, nađe ga i bude aktivan u politici lijekova i same Agencije“, napominje Rustemović.

Navodi da s druge strane ministri Ministarstva zdravstva FBiH nikada nisu bili naklonjeni prema Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, iako im je to nadležnost i obaveza.

„Smješteni smo u istoj zgradi. Sprat smo iznad njih, gdje je smješten Kontrolni laboratorij Agencije, ali nikada se nije desila posjeta niti jednog ministra, iako imamo evropsku priču, agendu da idemo u Evropu. Kontrolni laboratorij je evropski, certificiran ISO standard 17025, član OMCL – a“, kaže Rustemović.

Navodno je bilo pokušaja prijedloga kandidata iz Federacije BiH od strane ministra Nediljka Rimca, te su bili predlagani savjetnici iz stranke HDZ 1990, bivši direktor Apoteka Sarajevo, a što su neki ocijenili kao sukob interesa.

„Agencija za lijekove i medicinska sredstva, ima brojne komisije vezane za lijekove, klinička ispitivanja, sve bi to trebalo popuniti novim članovima, gdje je puno posla i odgovornosti prema pacijenata. Agencija za lijekove je primarno u službi očuvanja i unapređenja zdravlja svih građana BiH. Zahvaljujući članovima starog Stručnog savjeta na čelu sa Vedranom Marčinko, dobili smo novi menadžment Agencije za lijekove BiH, prošle godine u julu mjesecu. Inače bi i tu imali kašnjenja, zamjeničke pozicije Agencije za lijekove, ispred FBiH“, upozorava Rustemović.

Podsjećamo da je više od pet godina bila upražnjena pozicija zamjenika direktora Agencije.

„Napredak se mjeri rezultatima rada, dobro iskontroliranim, sigurnim lijekom. Valjda će doći i to vrijeme, kad Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, bude vraćena struci, s manje uplitanja politike“, zaključuje Rustemović.

#Agencijazalijekove #HDZ1990 #NediljkoRimac #politika #struka #BiH