Članak

ANALIZA CSS

Znaju li EU i NATO šta hoće u Bosni i Hercegovini?

Stoga malo i čudi nedostatak zajedničkog nastupa predstavnika EU i NATO-a, odnosno nepostojanje zajedničke komunikacione strategije ove dvije organizacije u nastupu prema institucijama, ali i građanima BiH.

(Patria) - Jučerašnja posjeta visokih zvaničnika EU i najava skorašnjeg dolaska zamjenika generalnog sekretara NATO-a u pratnji stalnih ambasadora zemalja članica Sjevernoatlanskog vijeća (NAC), nesumnjivo
pokazuje interes ovih organizacija za stanje i napredak BiH na njenom putu integrisanju ka deklarisanim vanjskopolitičkim ciljevima EU i NATO-u.

Poručuju ovo u analizi iz Centra za sigurnosne studije i dodaju: "Svojom brigom za opstojnost i funkcionalnost BiH svakako neposredno štite i interese svojih zemalja, uvažavajući činjenice da nestabilnost ovog regiona predstavlja sigurnosne, političke i ekonomske izazove na stanje u njihovom neposrednom okruženju".

"Stoga malo i čudi nedostatak zajedničkog nastupa predstavnika EU i NATO-a, odnosno nepostojanje zajedničke komunikacione strategije ove dvije organizacije u nastupu prema institucijama, ali i građanima BiH. Javnost ostaje pomalo zbunjena pojedinačnim nastupima zvaničnika iz Brisela, baš kao i predstavnicima vlasti koji primat daju evropskim pitanjima, ne uviđajući i ne sagledavajući značaj paralelnih napora ka integrisanju u evropske i euroatlantske strukture koje dijele zajedničke vrijednosti i pružaju garancije sigurnosti i ekonomskog blagostanja", ističe se u analizi.

Iz CSS-a dodaju da prilagođena zajednička komunikacijska strategija EU i NATO-a za BiH imala bi za cilj naglasiti prednosti saradnje i integracije sa ovim organizacijama.

"Zajedničke vrijednosti EU i NATO-a posebno su naglašene u oblasti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava u budućem razvoju BiH. NATO donosi sigurnost i stabilnost, što je preduslov promovisanja ekonomskog i društvenog razvoja kojeg donosi bliža integracija u EU. Potencijali ekonomske koristi od bliže integracije u EU, koji se ogledaju u povećanju trgovine, ulaganjima i pristupima programima finansiranja, svakako su možda
atraktvniji za vlasti u BiH, ali političke veze i saradnja također su veoma bitni za državu i građane", navode iz CSS-a.

Zaključuju: "Saradnja NATO-a i EU u BiH odvija se na osnovu Berlin plus aranžama, koji omogućava blisku podršku vojnih potencijala ove dvije organizacije u pružanju stabilnosti i sigurnosti u okviru Althea misije. I nebrojeno veliki potencijal partnerstva i saradnje između EU i NATO-a u odnosu na rješavanje zajedničkih izazova i savremenih sigurnosnih prijetnji, još jedan je od razloga koji bi išli u prilog zajedničkoj komunikacijskoj strategiji prilagođenoj specifičnim potrebama i prioritetima BiH, ali i regiona. To bi svakako imalo i značajan doprinos u promovisanju koristi članstva u EU i NATO-a za same građane koji su nedvojbeno opredijeljeni za integrisanje, ali i pomalo zbunjeni odnosom zvaničnika iz sjedišta ovih organizacija te nesnalaženjem u prioritizaciji strateških državnih interesa od predstavnika domaće vlasti".

#BosnaiHercegovina #CSS #DeklarisaniVanjskopolitičkiCiljevi #EUINATO #InteresOvihOrganizacija #NAC #NajavaSkorašnjegDolaska #PatriaNews #PutIntegrisanju #StalnihAmbasadora #VisokihZvaničnikaEU #ZamjenikaGeneralnogSekretara #BiH