Članak

ZAKAZANA SJEDNICA DOMA

Belmin Zukan ne želi zakazati sjednicu komisije samo za Odluku o privremenom finansiranju, opozicija neće osigurati kvorum

„Vi ćete sutra imati priliku da nastavite 4. sjednicu Komisije za izbor i imenovanje i da se dostavi lista Predstavničkom domu PFBiH“, kazao je Silajdžić.

(Patria) - Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Belmin Zukan (SDP BiH) nema namjeru zakazati posebnu sjednicu komisije na kojoj bi bila razmatrana samo Odluka o privremenom finansiranju i prateće odluke o Zavodu za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja kako bi se to moglo naći na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zakazanoj za 24. januar.

Bez članova komisije iz opozicije nema kvoruma za održavanje sjednice Zakonodavno-pravne komisije. Zukan je u emisiji Istraga sedmice kazao da će sutra ponuditi neka rješenja, pa čak i da Parlament FBiH uredi kako da funkcioniše komisija kada nema kvoruma i kada se ne može sastajati. Sutra bi trebala biti održana sjednica ovog doma na kojoj će razmatrati informaciju o blokadi radnih tijela.

Član Komisije Haris Silajdžić (SBiH) kazao je da članovi iz opozicije ne dolaze na sjednice Komisije jer se pokušava progurati izbor Marina Vukoje u Ustavni sud BiH.

„Meni je neshvatljivo da se te dvije tačke spajaju – privremeno finansiranje i izmjene Poslovnika. Ja na tu sjednicu Komisije neću doći i po cijenu uzimanja paušala pa i uzimanja mandata“, kazao je Silajdžić.

Kazao je da je sav problem nastao oko izbora sudije u Ustavni sud BiH.

„Vi ćete sutra imati priliku da nastavite 4. sjednicu Komisije za izbor i imenovanje i da se dostavi lista Predstavničkom domu PFBiH“, kazao je Silajdžić.

Dodao je da će dopredsjedavajuća Predstavničkog doma PFBiH Edina Gabela predložiti nastavak 4. prekinute sjednice Komisije za izbor i imenovanje.

On je apelovao na Zukana da sazove Zakonodavno-pravnu komisiju sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je privremeno finansiranje kako ne bismo došli u blokadu Federacije BiH.

Belmin Zukan je kazao da sjednicu Komisije i dnevni red zakazuje prema dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma.

Smatra da su izmjene Poslovnika koje su predložili HDZ, trojka i PDA korektne i da će doprinijeti deblokadi Parlamenta FBiH.

#BelminZukan #blokada #HarisSilajdžić #komisije #BiH