Članak

BROJNE INICIJATIVE

Predstavnički dom PS BiH zasjeda 30. januara, na dnevnom redu nema Zakona o spriječavanju pranja novca

Na dnevnom redu nema Prijedloga Zakona o spriječavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti koji je Vijeće ministara BiH usvojilo 14. decembra 2023. godine.

(Patria) - Za 30. januar zakazana je sjednica Predstavničkog doma PS BiH, a na dnevnom redu su izmjene i dopune tri zakona i to Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, predlagač, te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu nema Prijedloga Zakona o spriječavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti koji je Vijeće ministara BiH usvojilo 14. decembra 2023. godine.

Na dnevnom redu je i nekoliko izvještaja kao i nekoliko poslaničkih inicijativa.

Poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Sabine Ćudić i Aide Baručije kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH i nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH da, u roku od 60 dana od usvajanja ove inicijative, omogući uvođenje u upotrebu javnog sistema obavještavanja o nestanku djece „Amber alert“ na teritoriji Bosne i Hercegovine jedna je od inicijativa na dnevnom redu o kojoj će se izjasniti Predstavnički dom PS BiH.

Na dnevnom redu su četiri inicijative zastupnika Šemsudina Mehmedovića koji traži da se obavi nezavisna vanjska revizija rada Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i revizija prikupljanja i raspodjele prihoda koje vrši Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

U drugoj inicijativi traži da šest institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.


Još jedna inicijativa odnosi se na obavezu četiri institucije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.


Te posljednja inicijativa kojom bi se pet institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Republici srpskoj obavezalo da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o upravi i Zakonom o državnoj službi, broj.
Na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija različitih sporazuma.


#inicijative #Parlament #Predstavničkidom #BiH