Članak

MEHANIZAM KOORDINACIJE

U NJEMU NEMA KO NIJE Imenovan radni tim za izradu Plana rasta za Zapadni Balkan

(Patria) - Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o imenovanju članova Radnog tima u Bosni i Hercegovini za izradu plana reformi za provedbu Plana rasta za Zapadni Balkan, kojim će predsjedati Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH.

Članovi Radnog tima su predsjednici vlada Federacije BiH i Republike srpske Nermin Nikšić i Radovan Višković te državni ministri vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, komunikacija i prometa Edin Forto, financija i trezora Srđan Amidžić, pravde Davor Bunoza, kao i entitetski ministri financija Toni Kraljević i Zora Vidović.

U Radni tim imenovano je 10 kantonalnih premijera, i to Predrag Čović, Marija Buhač, Tahir Lendo, Ivan Vukadin, Nihad Uk, Edin Ćulov, Irfan Halilagić, Đuro Topić, Nezir Pivić, Nijaz Hušić i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Zijad Nišić, uz direktore Direkcije za ekonomsko planiranje i Direkcije za europske integracije Zorana Zeljku i Elviru Habotu.

Radni tim je nadležan za izradu plana reformi za provedbu Plana rasta za Zapadni Balkan sukladno rokovima koji budu određeni kao dio Plana rasta Evropske komisije.


Izrada plana reformi zahtijevat će proces političkog i tehničkog usuglašavanja u BiH i intenzivniji dijalog s dužnosnicima Europske komisije.

#PlanRastaZaZapadniBalkan #RadniTim #VijećeMinistara #BiH