Članak

ZAJEDNIČKI DOKUMENT

Njemačka, Francuska i Italija postigle dogovor o regulaciji vještačke inteligencije

(Patria) - Dogovor o tome kako bi vještačka inteligencija (AI) trebala biti regulisana u budućnosti, postigle su Njemačka, Francuska i Italija, prema zajedničkom dokumentu koji je vidio Reuters, a koji bi trebao ubrzati pregovore na evropskom nivou.

Tri vlade se zalažu za obavezujuće dobrovoljne obaveze i za velike i za male provajdere
vještačke inteligencije u Evropskoj uniji. Evropska komisija, Evropski parlament i Vijeće EU trenutno pregovaraju o tome kako bi se blok trebao pozicionirati na ovom polju.
Parlament je u junu predstavio „Zakon o vještačkoj inteligenciji“ sa ciljem da se izbjegnu
bezbjednosni rizici od AI aplikacija i izbjegnu diskriminatorni efekti, ali bez usporavanja
inovativne moći ove nove tehnologije u Evropi.

Tokom diskusija, Evropski parlament je predložio da kodeks ponašanja u početku bude
obavezujući samo za velike provajdere vještačke inteligencije, koji su prvenstveno iz Sjedinjenih Američkih Država.

Ali, tri vlade upozorile su na očiglednu konkurentsku prednost za manje evropske provajdere. To bi moglo dovesti do manjeg povjerenja u sigurnost tih provajdera, a time i do manjeg broja kupaca. Stoga bi pravila ponašanja i transparentnost trebala biti obavezujuća za sve, dodaju.

U početku ne bi trebalo uvoditi nikakve sankcije, navodi list. Međutim, ukoliko se nakon
određenog vremenskog perioda utvrde kršenja kodeksa ponašanja, mogao bi se uspostaviti sistem sankcija. U budućnosti će evropski organ nadzirati usklađenost sa standardima.

Njemačko ministarstvo ekonomije, koje je zaduženo za ovu temu zajedno s Ministarstvom digitalnih poslova, saopštilo je da zakoni i državna kontrola ne bi trebali regulisati samu vještačku inteligenciju, već njenu primjenu. Razvoj AI modela koji se još ne koriste, ili još nisu pušteni na tržište, država ne bi trebala posebno regulisati.

Njemačka vlada je u ponedjeljak i utorak domaćin digitalnog samita u Jeni, u saveznoj državi Tiringija, na kojem će učestvovati predstavnici politike, biznisa i nauke.
Pitanja koja se tiču vještačke inteligencije bit će na dnevnom redu kada će njemačka i italijanska vlada održati razgovore u Berlinu u srijedu.

#AI #Francuska #Italija #Njemačka #Svijet