Članak

SARAJEVO

Hitan sastanak u Vladi KS: Riješit ćemo problem liste ampularnih lijekova koji traje već 20 godina

Foto Vlada KS

(Patria) - U cilju rješavanja dugotrajnog problema prava osiguranika vezanog za ampularne lijekove, ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović hitno je sazvao sastanak s predstavnicima ključnih ustanova sistema zdravstvene zaštite. Sastanku su prisustvovali direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Muamer Kosovac, direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Abel Baltić, te članovi Komisije za lijekove Kantona Sarajevo.

Dugogodišnja statičnost liste ampularnih lijekova, koja nije izmijenjena u posljednjih 20 godina, izazvala je značajne probleme za pacijente s hroničnim bolestima.

Na održanom hitnom sastanku, dogovoreno je da će Komisija za lijekove KS donijeti brz i efikasan zaključak o izmjeni liste ampularnih lijekova, uz reviziju cijena istih. Ovaj zaključak će biti proslijeđen ministru zdravstva Hasanoviću, koji će ga predložiti za usvajanje na prvoj narednoj sjednici Vlade KS.

Očekuje se da će nakon usvajanja ovog zaključka od strane Vlade i njegovog stupanja na snagu putem objave u Službenom glasniku KS, dugogodišnji problem vezan za liste ampularnih lijekova biti trajno riješen.

Ministar Hasanović ističe važnost ove inicijative, te naglašava posvećenost Vlade KS u osiguravanju pristupa adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti za sve građane. Najavio je i ulaganja dodatnih napora kako bi se osigurala dostupnost neophodnih lijekova za sve pacijente.

#VladaKS #BiH #ampularniLijekovi #ZZOKS #Komisija #EnisHasanović