Članak

ŽIRORAČUN

Islamska zajednica: Kako uplatiti sredstva za pomoć narodu Gaze?

(Patria) - Služba računovodstva Rijaseta Islamske zajednica u Bosni i Hercegovini, zbog značajnog broja upita građana, objavila je danas broj transakcijskog računa na koji je moguće uplatiti sredstva za pomoć narodu Gaze.

Instrukcija za uplatu sredstava na transakcijski račun Rijaseta - valuta KM:
Uplatilac: Naziv, adresa, kontakt telefon

Svrha: Pomoć za Gazu
Primalac: BBI banka - Rijaset Islamske zajednice u BiH
Broj računa: 1410010000274481

Napomena: Budući da Rijaset lslamske zajednice u BiH nije budžetski korisnik, ne popunjavaju se rubrike na virmanskom nalogu za vrstu prihoda, općinu, poziv na broj i budžetsku organizaciju.

Podsjećamo, Rijaset Islamske zajednice u BiH je na sjednici 19. oktobra 2023. godine iz Fonda za humanitarne krize izdvojio urgentnu pomoć za pomoć narodu Gaze, te 20. oktobra nakon džuma-namaza u svim džamijama organizirao sergiju za pomoć narodu Gaze.

#BiH #Gaza #Palestina #uplata #pomoć