Članak

PREKINUTA SJEDNICA

Skupština KS usvojila programe rada 11 zdravstvenih ustanova u Sarajevu osim KCUS-a za godinu na izmaku

(Patria) - Na prvom nastavku Desete radne sjednice u utorak, Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost na programe rada i finansijske planove javnih kantonalnih ustanova iz oblasti zdravstva za 2023. godinu i to: Doma zdravlja, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Zavoda za sportsku medicine, Zavoda za javno zdravstvo, “Apoteka Sarajevo”, Opće bolnice “ Prim. dr, Abdulah Nakaš”, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za medicine rada, Zavoda za bolesti ovisnosti, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova te Psihijatrijske bolnice KS.

Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2023. godinu nije dobio podršku zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo.

Razmatran je i Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu (sa Programom rada za 2022. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu i Izvještajem interne revizije o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za period od 1.1.-31.12.2021. godine) koji je prihvaćen od strane Skupštine KS.

''Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine, roditelja i prijatelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti Sarajevo'' Skupština je proglasila za udruženje od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.

#BiH #Sarajevo #zdravstveneustanove