Članak

KRUG 99 I BADEU

Građani porijeklom iz BiH u Austriji trebaju dobiti status nacionalne manjine

(Patria) - Na sastanku delegacija Bosanskog akademskog društva u Austriji i Asocijacije nezavisnih intelektualaca – Krug 99, održanog u Sarajevu, izražen je visok stepen saglasnosti o međusobnoj saradnji i djelovanju u dijelu podudarnih programskih aktivnosti.

Nesporno je da su i jedna i druga organizacija tokom tridesetogodišnjeg upornog rada težili afirmaciji najboljih vrijednosti države i društva Bosne i Hercegovine kao i integraciju naših građana u dijaspori u novi, moderni politički, socijalni, kulturni i radni ambijent. I da su okupljajući akademsku i intelektualnu zajednicu u jednoj i drugoj državi, otvarali produktivni teorijski i politički dijalog, te definirali konkretne inicijative na vrijednostima i vizijama evropske zajednice vrijednosti i savremenih demokratskih standarda. Konačno je sazrela svijest o prednostima i potrebi još značajnijeg međusobnog utjecaja domovinske dijaspore i stacionarnog bosanskog društva. Organizacije civilnog društva mogu i trebaju dati još veći doprinos putem zajedničkih i koordiniranih inicijativa i akcija.

Od naročite je važnosti dati podršku Bosanskom akademskom društvu u Austriji na višegodišnjem zalaganju i konkretnom zahtjevu kako bi građani porijeklom iz BiH u Austriji dobili status i poziciju austrijske nacionalne manjine, neovisno o svom ličnom identitetu, etničkom/narodnom, religijskom i drugom porijeklu. To će u većoj mjeri osigurati njihovu još jaču poziciju i potpuniju ravnopravnost u svim segmentima unutar austrijske nacije slobodnih i ravnopravnih građana. Pozitivna iskustva iz rada i postojanja do sada priznatih nacionalnih manjina u Austriji govore u prilog tome.

Zajednički je stav da bi se građani porijeklom iz BiH trebali podržati ovu inicijativu i konkretno se angažirati, organizovati i djelovati u drugim državama, putem sličnih organizacija ili novo osnovanim inicijativama civilnog društva, u domicilnim zemljama sa istim zahtjevima. Tim prije što intencije i standardi EU u toj oblasti idu u prilog takvim zahtjevima za status nacionalnih manjina unutar demokratskih nacija. Treba dati što širu podršku tome putem: https://www.openpetition.eu/ba/petition/online/bosanka-i-bosanac-gradani-bosne-i-hercegovine?language=sl_SI.utf8

Posebno je ocijenjena epohalnom vizija moderne bosanske nacije, svih državljana BiH, u zajednicu suverenih država i slobodnih nacija, bez negiranja bilo kojeg građanskog, ličnog i kolektivnog identiteta. To je pouzdan put obnovi stabilnog društva i prosperitetne države. Naglašeno je da se moraju činiti dalji napori u razumijevanju i tumačenju pojma bosanske nacije među stanovništvom u skladu sa modernim zapadnim teorijskim i političkim načelima i naučnim znanjima.

Pozivaju se i druge organizacije civilnog društva u zemlji i inostranstvu na zajedničku saradnju, aktivnost i podršku.

Započetu saradnja Foruma mladih Kruga 99 i mladih iz Bosanskog akademskog društva Austrije treba jačati i davati poticaj drugim organizacijama na veće umrežavanje i zajedničko djelovanje između mladih u zemlji i domovinskoj dijaspori.

U delegaciji Bosanskog akademskog društva iz Austrije učestvovali su Siradj Duhan i Alen Suljagić, a Kruga 99 Adil Kulenović, Senadin Lavić i Bojan Šošić.

#Austrija #građani #BiH