Članak

KINDERGRUNDSICHERUNG

Njemačka će od 2025. sve finansijske dječije naknade objediniti u jednu

Milioni porodica trebali bi moći jednostavno pristupiti pogodnostima putem interneta.

(Patria) - Od 2025. godine osnovni dječiji doplatak u Njemačkoj zamijenit će naknada Kindergrundsicherung, te će se sve relevantne dječije naknade objediniti u jednu finansijsku podršku.

Milioni porodica trebali bi moći jednostavno pristupiti pogodnostima putem interneta.

Njemačka vlada pristala je uvesti naknadu Kindergrundsicherung od 2025. godine, prenosi Fenix magazin. Do 5,6 miliona djece u riziku od siromaštva i njihove porodice dobit će brže, lakše i jednostavnije naknade.

Prednost je što će se sve dosadašnje finansijske naknade koje se odnose na djecu objediniti u jednu.

Ubuduće će postojati zagarantovani iznos dječijeg doplatka neovisan o dohotku roditelja.

Dodatni dječiji doplatak raspoređuje se ovisno o dobi djeteta i prihodima roditelja.

U tu svrhu dotadašnji dječiji doplatak će dalje rasti. Dakle, moguće je kako će djeca dobiti više od dosadašnjih 250 eura mjesečno.

U novoosmišljenu naknadu uključit će se i djeca čiji roditelji primaju novčanu naknadu ili socijalnu pomoć.

Vlada želi osigurati 2,4 milijarde eura za osnovnu skrb za djecu, odnosno Kindergrundsicherung.

Dugo se raspravljalo o ovoj naknadi, ali porodice bi ih trebale početi primati u 2025. godini.

Zahtjev za Kindergrundsicherung potrebno je podnijeti putem interneta. Ako to ne želite, zahtjev možete podnijeti i lokalno nadležnom porodičnom fondu.

Ubuduće će postojati samo jedna kontaktna tačka za sve dječije naknade - Porodična služba zavoda za zapošljavanje. To znači da će sva djeca biti jednako tretirana, bez obzira na radni status roditelja.

Osim toga, razvija se takozvana osnovna provjera sigurnosti djece. Time se automatski provjerava ima li porodica pravo na dodatni dječiji doplatak ili ne.

Odgovarajući portal još treba izraditi, ali se sigurno zna kako će biti dostupan putem web stranice državnog zavoda za zapošljavanje.

#Biznis #Djeca #ekonomija #Naknade #Njemačka