Članak

U FBiH počela primjena Zakona o zabrani pušenja, iz resornog Ministarstva obrazložili detalje

U Federaciji BiH danas počinje primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

SARAJEVO, (Patria) - U Federaciji BiH danas počinje primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

U cilju zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva, kao i usklađivanja s UN Okvirnom konvencijom o kontroli duhana, Zakonom se uređuju mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabranu njihovog oglašavanja, promocije i sponzorisanja, sprječavanje pristupa maloljetnim osobama tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obavezne oznake na pakovanjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere, osnivanje Federalne komisije za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provedbom zakona.

"Naglašavamo da je članom 41. Zakona utvrđena obaveza usklađivanja s odredbama ovog Zakona, i to na način da se rokovi određuju različito spram djelatnosti. Tako je, na primjer, propisano da obaveze za fizičke osobe nastupaju s danom početka primjene ovog zakona.

Ustanove, preduzeća i druge pravne osobe dužne su svoja akta uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od početka primjene Zakona, dok je obaveza za pravne osobe, u čijim objektima postoje izuzeća od zabrane pušenja (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definisani članom 7. Zakona), da usklade svoj rad s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji se donosi na osnovu Zakona (Pravilnik o uslovima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja).

Priprema Prijedloga pravilnika o uslovima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja u završnoj je fazi, nakon čega će Prijedlog pravilnika biti objavljen na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva, kako bi zainteresovani mogli dostaviti komentare na razmatranje. Nakon obavljenih javnih konsultacija, Pravilnik će biti upućen na objavu u Službenim novinama Federacije BiH.

Bitno je istaći da će se kazne početi naplaćivati 12 mjeseci nakon početka primjene, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog zakona, što znači da će inspekcijske mjere u ovom periodu biti preventivne, s ciljem pomoći svim pravnim subjektima da prilagode svoje poslovanje u skladu sa Zakonom.

Podsjećamo da je Zakonom propisana zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu, kao i u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.

Članom 7. navedenog Zakona definisani su izuzeci od zabrane pušenja, kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti, zračne luke (u posebnom prostoru za pušenje) i drugi.

Međutim, kao što smo već naveli, primjena za navedene izuzetke počinje šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji je trenutno u fazi izrade.

Ističemo da Zakon ne zabranjuje, već ograničava upotrebu duhana, u cilju zaštite i unapređenja javnog zdravlja, kao i stvaranja zdravijeg okruženja koje promoviše zdrave izbore, s obzirom da su uzrok tri četvrtine svih smrtnih slučajeva u Federaciji BiH, bolesti za koje je jedan od faktora rizika upravo pušenje", saopšteno je iz Federalnog ministarstva zdravstva.

#BiH #ZabranjenoPušenje #FederacijaBiH #Pušenje