Članak

PROCURIO BRISELSKI DOKUMENT Reformisati izborni proces u skladu sa sudskim presudama

Nastaviti usklađivanje Bosne i Hercegovine sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU.

SARAJEVO, (Patria) - Lideri većine parlamentarnih političkih partija iz BiH i trojica članova Predsjedništva BiH, Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik u Briselu bi trebali potpisati “Politički sporazum o principima koji će osigurati funkcionalnu BiH i i ubrzati evropski put BiH”. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović nije se pojavio na sastanku sa čelnicima EU Charlesom Michelom i Josepom Borrellom. Čović se nalazi u Briselu, ali se nije pojavio na sastanku i institucijama EU. Osim njega, u Brisel nisu doputovali Fahrudin Radončić i Mirko Šarović, predsjednici SBB-a i SDS-a. Istovremeno, Milorad Dodik je tokom sastanka, izrazio nezadovoljstvo tekstom Sporazuma koje su čelnici EU ponudili liderima iz BiH.

Istraga.ba u posjedu je ovog dokumenta čiji sadržaj prenosimo u nastavku:

“U prisustvu predsjednika Evropskog vijeća Charlesa Michela i Visokog Predstavnik Evropske unije, Josepa Borrella, lideri političkih partija koji imaju zastupnike u  Parlamentarnoj skupštini BiH i članovi tročlanog Predsjedništva Bosne i Hercegovine održali sastanak 12. juna 2022. u Briselu i usvojili sljedeći politički sporazum.

"Lideri političkih stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ponavljaju svoju posvećenost - očuvanje i izgradnja mirne, stabilne, suverene i nezavisne funkcionalne evropske države Bosne i Hercegovine, uspostavljene u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir: -poštivanje principa vladavine prava i sprovođenje slobodnih i demokratskih izbora kao i razvijati demokratske institucije na svim nivoima vlasti/vlasti; - principi i vrijednosti na kojima se zasniva Evropska unija i demokratska društva i BiH i budućnost Hercegovine u Evropskoj uniji; Ističu važnost provedbe reformi koje unaprjeđuju Bosnu i Hercegovinu Evropske integracije Hercegovine, odnosno 14 ključnih prioriteta postavljenih u Komisiji mišljenje, Učesnici ponavljaju Zajedničku izjavu članova Predsjedništva BiH i Hercegovine povodom 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prepoznaju važnost političkog trenutka i odgovornost prema svim građanima Bosne i Hercegovine, te podsjetiti na rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda ES-11/1 o agresiji na Ukrajinu, usvojen 2. marta 2022. Za postizanje ovih ciljeva, učesnici se slažu da je neophodno ojačati povjerenje, dijalog, izgradnju kompromisa i rad na miru i međusobnom poštovanju među svim narodima i građanima u Bosni i Hercegovini.

Lider političke stranke i članovi tročlanog Predsjedništva BiH

1. Posvećeni su prosperitetu, demokratskom funkcioniranju i sigurnosti Bosne i Hercegovine, i obavezuju se da će konstruktivno poduzeti neophodne reforme za očuvanje i napredak ove ciljeve.

2. Naglašavaju važnost produženja izvršnog mandata EUFOR-a Althea i njegovog kontinuirano prisustvo u Bosni i Hercegovini u cilju održavanja sigurnog i sigurnog okruženja.

3. Posvećeni su punom poštovanju svih konačnih i obavezujućih međunarodnih i domaćih sudova odluke, uključujući i one Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i rad konstruktivno zajedno ka njihovoj dobroj namjeri implementacije, sa ciljem da se osigura usklađenost sa evropskim standardima.

4. Preduzeti sve potrebne korake kako bi Opšti izbori 2022. bili efikasno organizovani i sprovedene na uredan način, sa potrebnim sredstvima. Stranke će sprovesti izbore kampanja pošteno, konstruktivno i bez teorije podjela i mržnje.

5. Konstruktivno će sarađivati ​​nakon glasanja kako bi osigurali brzo formiranje novog zakonodavstva i izvršne vlasti na svim nivoima vlasti u skladu sa zakonom propisanim rokovima.

6. Odlučno će raditi na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije o zahtjev zemlje za članstvo u EU, kako bi napredovali na putu EU i odgovorili na težnjama naroda.

7. U tom kontekstu, teži da hitno i najkasnije u roku od 6 mjeseci od formiranja vlasti na državnom nivou usvajaju a) Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV) i Zakon o sudovima; b) Zakon o sprječavanju sukoba interesa; c) Zakon o javnim nabavkama; d) ograničene ustavne i izborne reforme, u potpunosti u skladu sa presudama  Evropskog sud za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, preporuke Venecijanske komisije i OSCE/ODIHR i GRECO preporuke; e) potpuno obnoviti redovan politički dijalog sa EU, uključujući i kroz SSP strukture i preduzeti sve neophodne korake kako bi zemlja imala koristi od fondova EU pod Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III), uključujući i blagovremenu ratifikaciju finansijski okvir i sporazum o partnerstvu. 1 Kao što je navedeno u annetu

8. Nadalje, s ciljem da Bosna i Hercegovina ostvari kritičnu masu reformi i odlučno napreduju na svom putu prema EU, slažu se da preduzmu korake: a) osigurati potpuno funkcioniranje institucija na državnom nivou i osigurati da odluke u vezi sa državnim nivoom nadležnosti se preuzimaju na državnom nivou i poduzimaju konstruktivan dijalog nakon izbora o fundamentalnim pitanjima koja se tiču funkcionisanje države, uključujući pitanja kao što su javna imovina i usvajanje zemlje- široke strategije u oblastima zajedničkih nadležnosti, u skladu sa ključnim prioritetom koji zahtijeva da osigurati pravnu sigurnost o raspodjeli nadležnosti na nivoe vlasti; b) ojačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući osiguravajući da organi za provođenje zakona i pravosuđe mogu djelovati nezavisno i imati sve neophodna sredstva za uspostavljanje evidencije proaktivnih istraga, potvrđeno optužnice, krivično gonjenje i pravosnažne presude, uključujući i na visokom nivou. c) poduzeti korak ka poboljšanju ukupnog funkcionisanja javne uprave osiguranje profesionalne i depolitizirane državne službe.

9. Nastaviti usklađivanje Bosne i Hercegovine sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU uključujući implementaciju i saradnju u oblastima koje pokriva Common Foreign and Sigurnosna politika EU, u skladu sa članom 10. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Sporazum.

10. Posvećeni su poduzimanju konkretnih koraka za promoviranje okruženja pogodnog za pomirenje u u cilju prevazilaženja naslijeđa rata, u skladu sa ključnim prioritetima i Zajedničkom izjavom članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, povodom 25 godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma.

11. Pozdravljamo aktivnu podršku EU i olakšavanje dijaloga, izgradnju povjerenja i povjerenja ka završetku gore navedenih radnji.”

#BiH