Članak

Odluka Schmidta: Rok za popunu Ustavnog suda FBiH do petka ili Dom naroda odlučuje

Međutim, kako je saopštio Dunović, predsjednik Čavara bio je eksplicitno protiv imenovanja sudija Ustavnog suda Federacije BiH prije izbora.

(Patria) - Visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt donio je odluku o izmjenama Izbornog zakona i Ustava Federacije BiH, s obzirom da su održani izbori i da se fokus usmjerio na rezultate Općih izbora u BiH vrlo malo analiza je za sada objavljeno u vezi same odluke Schmidta.

No, u nametnutim amandmanima rješava se i pitanje imenovanja sudija Ustavnog suda FBiH, a koje je već duže vrijeme blokirano.

U odluci Schmidta se kaže:

„Izuzetno od odredbi članka IV.C.6. stavka (2) ovog Ustava kojima se predviđa rok od 30 dana, predsjednik Federacije uz suglasnost dopredsjednika predlaže suce Ustavnog suda na svim mjestima koja budu upražnjena u vrijeme stupanja na snagu ovih amandmana s lista kandidata koje je dostavilo Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine 16. listopada 2019. godine i 26. veljače 2021. godine u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovih amandmana.

(2) Ukoliko predsjednik uz suglasnost dopredsjednikâ ne predloži kandidate za sva upražnjena mjesta u roku od pet dana ili u roku od pet dana od dana glasovanja putem kojeg je Dom naroda odbio da potvrdi kandidate predložene u skladu sa stavkom (1) ovog članka, Dom naroda većinom glasova delegata koji su prisutni i glasuju odlučuje o potvrđivanju jednog najviše rangiranog kandidata iz reda relevantnog konstitutivnog naroda ili iz reda Ostalih s liste koju je dostavilo Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine. Ukoliko kandidat ne dobije potrebnu većinu, Dom naroda odlučuje o drugim kandidatima iz reda potrebnog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih prema redoslijedu na rang listi iz stavka (1) ovog članka koju je dostavilo Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine. Ovaj postupak će se ponavljati sve dok se sva upražnjena mjesta ne popune. Ukoliko na listi kandidata ne ostane nijedan sudac iz reda potrebnog konstitutivnog naroda ili iz reda Ostalih, Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće dostavlja novu listu kandidata.

(3) Izuzetno, Dom naroda koji je konstituiran nakon Općih izbora održanih 2018. godine imat će pravo da se sastaje i donosi odluke potrebne za popunu svih mjesta koja budu upražnjena u Ustavnom sudu u vrijeme stupanja na snagu ovih amandmana, sve do ovjere rezultata Općih izbora. 2022. godine od strane Centralnog izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.”
Imajući na umu da su samom objavom izmjene stupile na snagu, to znači da je rok do petka da se imenuju sudije, tačnije ukoliko se to ne desi o tome će odlučivati Dom naroda, a ako i to ne uspije imenovat će se prema redoslijedu kojeg je ranije dostavio VSTV.

Podsjećamo, Marinko Čavara, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, odbio je imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije prije izbora. Nakon što su prije nekoliko dana Čavara i potpredsjednici, Milan Dunović i Melika Mahmutbegović, održali sastanak o imenovanju sudija Ustavnog suda, te dogovorili nastavak razgovora, te su konsultacije nastavljene uz posredovanje Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ureda visokog predstavnika.

Potpredsjednici Federacije BiH, Mahmutbegović i Dunović, na prvim konsultacijama sa entitetskim predsjednikom o popunjavanju Ustavnog suda kazali su da je ovo pitanje potrebno riješiti u ovoj sedmici, prije izbora. 

Međutim, kako je saopštio Dunović, predsjednik Čavara bio je eksplicitno protiv imenovanja sudija Ustavnog suda Federacije BiH prije izbora.

Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH, protekli mjesec je predložio je četiri imena, ne uvažavajući pri tome prijedloge potpredsjednika i ne dogovarajući predložena imena sa njima. Potpredsjednici Federacije tada su istakli da ta odluka nije u skladu sa Ustavom Federacije, jer je trebao ići sa prijedlogom uz njihovu saglasnost.

#BiH