Članak

POKRENUTA PETICIJA

Unija veterana BiH traži borački dodatak za sve pripadnike Armije i MUP-a RBiH, te HVO-a bez obzira na imovinski status!

Potpisivanje peticije počelo je danas i trajat će do 30. maja ove godine.

(Patria) - Više od 10 godina, organizacija Unija veterana BiH traži borački dodatak za sve borce Amrije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a RBiH i HVO-a, ali do danas vlasti nisu imale sluha.

Pripadnici ove organizacije odlučili su se na pokretanje peticije u nadi da će riješiti višegodišnji problem.

Od nadležnih ministarstava i vlada traže da svi borci dobiju borački dodatak u iznosu osnovice od 2 marke po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, bez obzira na njihov imovinski status.

Potpisivanje peticije počelo je danas i trajat će do 30. maja ove godine.

#AmrijaRepublikeBosne #BoračkiDodatak #Borci #HVOa #ImovinskiStatus #MUPRepublikeBosneiHercegovine #NadležnaMinistarstva #Peticija #Unijaveterana #Vlada #BiH