Članak

ODLUKE

Autoceste moraju mijenjati plan: Trasa na Koridoru Vc južno od Mostara nije u skladu sa standardima EBRD-a i EU

(Patria) - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je provjerila žalbe građana Mostara pogođene izgradnjom Koridora Vc na trasi Mostar jug – tunel Kvanj i potvrdila da odabrana trasa nije u skladu s njihovim standardima. Sada Vlada Federacije BiH, uz podršku EU i evropskih javnih banaka, mora osigurati efikasan pravni lijek.

Lokalno stanovništvo pogođeno evropskim Koridorom Vc poziva međunarodnu zajednicu da osigura da autocesta bude izgrađena u skladu s međunarodnim standardima zaštite okoliša i ljudskih prava. U pismu šefu Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, ambasadoru Johannu Sattleru i nekoliko ključnih ambasada, građani su posebnu pažnju skrenuli na nedavna saznanja o ozbiljnim kršenjima međunarodnih standarda, te traže preusmjeravanje dionice Mostar jug – tunel Kvanj, kako bi zaštitili svoju zemlju, sredstva za život, kulturnu baštinu i prirodu.

Domaće vlasti su dobile gotovo tri milijarde eura kredita i bespovratnih sredstava od Evropske unije, Evropske investicijske banke (EIB) i EBRD-a za izgradnju Koridora Vc. U januaru je EBRD-ov Nezavisni mehanizam odgovornosti za projekte (IPAM) objavio izvještaj istrage o dionici Mostar jug – tunel Kvanj. Utvrđeno je ozbiljno kršenje ekološke i socijalne politike Banke.

Važno je naglasiti da je IPAM utvrdio da je projekt prekršio načelo „ne čini štetu“ kršenjem standarda demokratskog odlučivanja, razmatranja alternativa i procjene utjecaja. Kako bi se ispravili ovi prekršaji, IPAM je dao preporuke kako bi se projekt uskladio sa standardima Banke.

Prvi korak je u skladu sa zahtjevom lokalnih podnositelja pritužbi, naime napisano je da EBRD treba „provesti novu analizu alternativnih trasa uspoređujući trenutnu trasu s onom iz 2011. preko grebena koristeći sada dostupne i ažurirane podatke“ i osigurati transparentnost i sudjelovanje javnosti u procesu donošenja odluka.

Iako otkup zemljišta nije završen, u toku je nekoliko sudskih sporova i pritužbi, a građevinski radovi na dionici nisu započeli, preporuke za ponovnu procjenu trase do sada je ignorisao nosilac projekta JP Autoceste (JPAC). Kompanija nije dala zvaničan odgovor na izvještaj o pregledu usklađenosti. U međuvremenu, menadžment EBRD-a je odgovorio da „nije u poziciji da u potpunosti provede [preporuku] bez prihvatanja od strane JPAC-a i Vlade FBiH'“.

Amna Popovac, predstavnica građana koji su podnijeli žalbu ističe da je Bosna i Hercegovina na putu pridruživanja Evropskoj Uniji te da je standarde EU potrebno primijeniti u izgradnji infrastrukture novcem EU i ogromnim
kreditima javnih banaka.

"Koridor Vc je test hoće li se poštovati demokratski principi i ljudska prava ili ne. Naši partneri iz EU ne mogu stajati po strani i gledati kako se normativni principi EU uništavaju bagerima", kazala je Popovac.


Azra Duraković, vlasnica ugroženog zemljišta i podnosteljica žalbe ističe da se puno toga promijenilo u lokalnim zajednicama otkako je trenutna trasa Koridora Vc odobrena bez javnih rasprava 2017.

"Naselja napreduju, postoji mnogo novih stambenih i privrednih aktivnosti. Nositelji projekta moraju ponovo uraditi procjenu za odabir rute u skladu s preporukama EBRD IPAM-a", kađe Duraković.

#Autoceste #EBRD #EU #Mostar #trasa #BiH
U

I was looking for something like this. I'd like to suggest that you keep sharing information like this age of war


Hello