Članak

KRIŠTO PREDSJEDAVA

Održana konstituirajuća sjednica Radnog tima u BiH za izradu Plana reformi za Plan rasta za Zapadni Balkan

(Patria) - Konstituirajuća sjednica Radnog tima u Bosni i Hercegovini za izradu Plana reformi za provedbu Plana rasta za Zapadni Balkan, kojim predsjeda Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, održana je danas u Sarajevu.    
 
Krišto je informirala članove Radnog tima o aktivnostima koje je proveo ad hoc Radni tim na pripremi inicijalne radne verzije dokumenta Plan reformi za Bosnu i Hercegovinu, koja je ranije upućena Europskoj komisiji kao temelj za sačinjavanje indikativne liste projekata i prioriteta.
 
Radi se o dokumentu koji sadrži četiri prioriteta, a to su: Zelena i digitalna tranzicija, Razvoj privatnog sektora i poslovnog okruženja, Razvoj i zadržavanje ljudskog kapitala i Vladavina prava.

Krišto je istaknula kako bi u dijalogu s Europskom komisijom žurno u idućem razdoblju trebala biti usaglašena finalna reformska agenda u kojoj bi bile pobrojane sve reforme, odnosno  investicijski projekti i potrebna finansijska sredstva za njihovu provedbu. Taj će proces do okončanja voditi Radni tim u BiH za izradu Plana reformi za Plan rasta za Zapadni Balkan. Na sjednici je usaglašen Poslovnik o radu.
 
Radni tim čine predsjednici vlada Federacije BiH i Republike srpske Nermin Nikšić i Radovan Višković te državni ministri vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, komunikacija i prometa Edin Forto, finansija i trezora Srđan Amidžić te pravde Davor Bunoza, kao i entitetski ministri finansija Toni Kraljević i Zora
Vidović. Također, u Radnom timu je 10 kantonalnih premijera, i to Predrag Čović, Marija Buhač, Tahir Lendo, Ivan Vukadin, Nihad Uk, Edin Ćulov, Irfan Halilagić, Đuro Topić, Nezir Pivić, Nijaz Hušić i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Zijad Nišić, kao i direktori Direkcije za ekonomsko planiranje i Direkcije za europske integracije Zoran Zeljko i Elvira Habota.

#BiH #Vijeceministara #BorjanaKrišto