Članak

RADNI SASTANAK

U Briselu u sjedništu NATO-a usvojen tekst Procjene PARP-a za BiH 2022

U Briselu u sjedništu NATO-a usvojen tekst Procjene PARP-a za BiH 2022

(Patria) - Delegacija Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predvođeno pomoćnikom ministra odbrane za međunarodnu saradnju Zoranom Šajinovićem, sudjelovala je na radnom sastanku na temu “Procjena Procesa planiranja i revizije (PARP) BiH – 2022”, koji je održan 10. novembra 2023. godine u Sjedištu NATO-a u Bruxellesu.

Svrha radnog sastanka je bila da se kroz multinacionalne konzultacije predstavnika NATO članica, pozvanih partnerskih zemalјa i BiH izvrši procjena procesa PARP-a Bosne i Hercegovine za proteklo razdoblje. Procjenom se predstavlja i trenutačni status provedbe planova i napredak BiH glede reforme obrane, transformacije OS BiH, obuke, vježbi i operacija u kojima su sudjelovali pripadnici OS BiH.

Krajnji cilј sastanka je bio usvajanje teksta dokumenta, koji će u konačnoj verziji biti upućen na odobrenje ambasadorima - stalnim predstavnicima zemalјa članica NATO-a.


Delegacija BiH je zahvalilo članicama NATO-a za bezrezervnu potporu i suradnju u proteklom razdoblju te je prenesena informacija o statusu provedbe prihvaćenih obveza, kao i napretka i provedbi NATO partnerstva.

Na kraju izlaganja, zaklјučeno je da je BiH spremna i odlučna za nastavak provedbe svih započetih aktivnosti i preuzetih obveza, uz zahvalu za nesebičnu potporu, kako partnerskim zemlјama, tako i NATO Stožeru Sarajevo i EUFOR-u, glede provedbe partnerskih cilјeva, razvoju OCC E&F kapaciteta, potpori u programu Izgradnje obrambenih sposobnosti (DCB), obuci pripadnika OS BiH i cjelokupnom integracijskom procesu.

Predstavnici zemalјa članica NATO-a i partnerskih zemalјa naglasili su jako dobru suradnju s BiH, prepoznali napredak BiH u provedbi partnerskih cilјeva te podržali i ohrabrili BiH u nastavku reforme obrane. Sastanak je završio jednoglasnim prihvaćanjem prijedloga teksta za usvajanje dokumenta „Procjena PARP BiH 2022“.

U delegaciji BiH bili su i otpravnik poslova u Misiji BiH pri NATO-u Goran Pranjić, šef vojnog dijela Misije BiH pri NATO brigadir Edin Fako sa zamjenikom brigadirom Darijom Pajićem te saradnici pukovnici Nebojša Stajić i pukovnik Edin Ahmetović

#Brisel #MinistarstvoOdbrane #NATO #PARP #BiH