Članak

POTPREDSJEDNIK FBIH

Lendo: Schmidtov izvještaj UN-u ne sadrži do kraja precizne tvrdnje

Visoki predstavnik nije upoznao Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sa podatkom da je ovakva vrsta nametanja vlasti i poništavanja izborne volje birača (Bošnjaka) nezabilježena u evropskoj demokratskoj praksi.

(Patria) - Izvještaj visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji je Vijeće sigurnosti UN-a prošle sedmice razmatralo i prihvatilo, u mnogim važnim događajima i odlukama ne sadrži do kraja precizne tvrdnje, smatra potpredsjednik FBiH Refik Lendo.

Prije svega, kaže Lendo, duboku zabrinutost izaziva činjenica da je visoki predstavnik u svom izvještaju dešavanja od 27. aprila 2023., kad je izvršio suspenziju Ustava FBiH na jedan dan, delegitimizaciju izborne volje Bošnjaka, oduzimanje ustavnog prava potpredsjedniku FBiH iz reda bošnjačkog naroda da učestvuje u formiranju Vlade FBiH i oduzimanje političkih prava Bošnjacima da budu dio odlučivanja u FBiH, sveo na formulaciju "davanje pravnog osnova" za "imenovanje" - Vlade FBiH.

"Visoki predstavnik nije upoznao Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sa podatkom da je ovakva vrsta nametanja vlasti i poništavanja izborne volje birača (Bošnjaka) nezabilježena u evropskoj demokratskoj praksi.

Nije naveo niti posljedice takve odluke, a to je izgubljeno povjerenje građana u izborni proces, urušena vladavina prava i razgrađena pravna sigurnost.

S time u vezi, i posebno cijeneći obavezu i dužnost koju visoki predstavnik ima u smislu promocije jednakosti i ukidanja svih vrsta diskriminacija, ostao sam duboko i negativno iznenađen saznanjem da je visoki predstavnik putem vlastitog izvještaja obavijestio Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da će presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu 'Kovačević' izazvati nove 'podjele' i 'otežati' reformu Ustava BiH i Izbornog zakona BiH.

Presuda 'Kovačević', zajedno s presudama iz grupe predmeta 'Sejdić i Finci', treba da bude pravni i intelektualni osnov za pripremu i usvajanje izmjena Ustava BiH i Izbornog zakona BiH s ciljem izgradnje multietničke građanske države prema najvišim demokratskim, političkim i pravnim standardima.

Jedinu podjelu koju presuda 'Kovačević' pravi je podjela na one koji su za državu utemeljenu na vladavini prava i jednakosti svih njenih naroda i građana, i onih koji su za dalje etničke i teritorijalne podjele.

Visoki predstavnik ima obavezu da svoju poziciju i sva sredstva koja ima na raspolaganju, a koja obuhvataju i autoritet Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, iskoristi na način da utječe da se svi politički akteri u Bosni i Hercegovini približe vrijednosti koje u sebi nose presude Evropskog suda za ljudska prava i da pruži svaku podršku implementaciji tih presuda.

Način na koji je visoki predstavnik okarakterizirao presudu 'Kovačević' u svom izvještaju, daje podsticaj destruktivnim i antidemokratskim snagama koje teže daljim podjelama i šteti svima koji se zalažu za demokratsku Bosnu i Hercegovinu bez podjela i bez diskriminacija", poručio je Lendo.

#presudaKovačević #RefikLendo #BiH