Članak

ZAŠTIĆENI KADROVI

HDZ BiH suvereno vlada Fondom za zaštitu okoliša, promjene u upravljačkim tijelima UKC Sarajevo i Tuzla, ali ne i u Mostaru

(Patria) - Vlada FBiH osim javnih preduzeća iz resora prometa i komunikacija i energetike i industrije, mijenjala je i uprave i upravljačke strukture u drugim institucijama, bolnicama, zavodima, fondovima. S obzirom da vlast čine stranke trojke sa još nekoliko pojedinaca koji čuvaju parlamentarnu većinu i HDZ BiH, jasno je da su prvi za smjenu kadrovi SDA i DF-a, te dio kadrova SBB-a.

Tako je krajem jula razriješen dužnosti Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda PIO/MIP, a imenovan Halil Subašić kao kadar Naše stranke.

HDZ-ov kadar Veselko Čerkez ostao je na poziciji zamjenika direktora.

Upravni odbor za sada nije mijenjan, a imenuje se od predstavnika deset kantona i predstavnika Saveza penzionera.

Kada je riječ o Nadzornom odboru za predsjednika je imenovan Mario Nenadić koji je bio i ranije, kao i Anita Paurić (HDZ) i Jasmina Zubić (SDP BiH) koja je zamijenila Izmira Hadžiavdića.

Na čelo Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH imenovana je Vlatka Martinović kao v.d. do kraja decembra 2023. godine. Ovo imenovanje je protivno Zakonu o ministarskim i vladinim imenovanjima jer joj je dva puta produžen mandat vršioca dužnosti na po tri mjeseca. Član 4. Zakona precizira: „Nominacije/imenovanja na kraći period su nominacije ili imenovanja na najviše tri mjeseca koja se ne mogu ponoviti“. No, očito se Vlada FBiH ne obazire na zakonske procedure.

Dužnosti je razriješena i Zilha Ademaj, a za v.d. zamjenika direktora imenovan je Suad Bijedić do 28. decembra 2023. godine.

Iako se o Fondu za zaštitu okoliša već pisalo, a oglašavao se i razriješeni direktor Esad Humo, treba podsjetiti da je kontrola nad ovim Fondom i budžetom teškim nekoliko desetina miliona maraka data kadrovima HDZ-a.

Tako je umjesto Hume za direktora imenovan HDZ-ov Marijan Klaić. U Upravnom odboru su također ostali kadrovi HDZ-a Mirjana Milićević, Božana Bilandžija, te imenovani još Doris Čuljak, Danijela Jurina, a stranke trojke su imenovale Zvjezdana Karadžina, Sabnela Ridžanovića i Amira Husarića.

Iz ranijeg UO su razriješeni Almedin Aliefendić, Sead Kopić, Amra Kunovac i Mirvad Kurić čime je HDZ dobio većinu u Upravnom odboru.

Do promjene je došlo i u Nadzornom odboru Filmskog centra Sarajevo gdje je ostao predsjednik Ante Barilo, a umjesto Adnana Džinde i Izudina Bajrovića imenovani su Damir Šagolj i Timka Grin.

Do promjene je došlo i u Kazneno-popravnim zavodima. Pa je tako u KPZ Mostar direktor ostao Marijo Marić, a umjesto zamjenika direktora Muje Trebovića imenovana je za v.d. Edita Hadžialić.

U KPZ Sarajevo dužnosti je razriješen Faruk Zubčević koji će zbog prijevremenog razrješenja tražiti sudsko postupanje. Za v.d. direktora imenovan Munib Isaković.

Zamjenik direktora je ostao Mladen Krpan.

U KPZ Tuzla i Zenica ostali su na pozicijama zamjenici direktora Božo Antunović i Ivica Dujmović. Na čelo KPZ Tuzla umjesto Jasmina Omerbegovića imenovan Adem Mahković, a umjesto Redže Kahrića zeničkim zatvorom upravlja Rusmir Isak.

Kada je riječ o tri klinička centra Sarajevo, Tuzla, Mostar do promjene nije došlo samo u Mostaru.

Tako je promijenjen Upravni odbor KCUS-a koji je odmah pokrenuo smjenu direktorice Sebije Izetbegović iako joj je do kraja drugog mandata ostalo nešto više od dva mjeseca.

Od 11 članova Upravnog odbora samo su dva člana ostala iz prethodnog UO Diana Šimjanin-Koldžo i Martina Grgić. Ostali članovi su Benjamin Kulovac, Sabina Pravljak-Pajić, Anel Pindžo, Dragan Stevanović, Amela Kuskunović, Ajdin Zulić, Elvin Ćatović, Damir Šapina i Jasmin Šutković.

Do promjene je došlo i u Nadzornom odboru iako im je mandat važio do oktobra 2026. Tako su u NO imenovani Esad Fejzagić, Maida Galijatović i Bogomir Barbić.

U Upravnom odboru UKC Tuzla također je izvršena promjena te su imenovani: Nedim Salihbegović, Hajrudin Osmić, Enes Gušić, Adnan Muslimović, Dragan Piljić, Enida Nevačinović i Božo Jurić. Jurić, Muslimović i Gušić ostali su iz ranijeg saziva.

#Bolnice #DF #EnergetikaIIndustrija #Fondovi #JavnaPreduzeća #PrometIKomunikacije #SBB #SDA #VladaFederacije #Zavodi #bih #Izdvojeno