Članak

13 ZASTUPNIKA GLASALO

Parlament nije podržao osnivanje Istražne komisije koja bi se bavila izjavama i podacima koje iznosi Zukan Helez

(Patria) - Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas poslaničku inicijativu Šerifa Špage kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, uz konsultacije sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana pripremi i dostavi PSBiH po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, radi normiranja uvođenja novih savremenih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.

Zastupnik PDP-a Branislav Borenović kazao je da je ovo odlična odluka kojim bi se uvele nove tehnologije u savremeni izborni proces i to uređaja za skeniranje lične karte glasača, otisak prsta na biračkom mjestu i skeniranja glasačkih listova.

"Sve sa ciljem da konačno imamo fer izbore u BiH. Ne sumnjam da će proći Predstavnički dom, a za Dom naroda ćemo vidjeti…zbog sindroma četvrtog delegata", naveo je Borenović.

Usvojena je i poslanička inicijativa Aide Baručija, Sabine Ćudić i Predraga Kojovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i nadležno Ministarstvo
komunikacija i transporta BiH da u roku od 60 dana u parlamentarnu proceduru
upute Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kojim će se regulisati status električnih romobila u saobraćaju.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućena je
poslanička inicijativa Nihada Omerovića kojom se od Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine traži da, u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom i Nadzornim
tijelom za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima
ratnih zločina, u roku od 30 dana od dana usvajanja inicijative dostavi Predstavničkom
domu PSBiH detaljnu analizu provodenja Revidirane državne strategije za rad na
predmetima ratnih zločina, upućena u parlamentarnu proceduru u skladu s
Poslovnikom Predstavničkog doma PSBiH.

Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog zaključka o osnivanju privremene istražne
komisije u vezi sa iznošenjem obavještajnih podataka ministra odbrane Zukana
Heleza, čiji su predlagači poslanici Sanja Vulić i Milorad Kojić. Za ovu inicijativu je glasalo 13 zastupnika.

U raspravi je učestvovalo više zastupnika, a Saša Magazinović pitao je da li će se onda istraživati i svakodnevne izjave Milorada Dodika. Neki od zastupnika naveli su i ministra Nenada Nešića i Elmedina Konakovića kao ministre koji iznose razne informacije i uznemiravaju javnost.

#Parlament #ZukanHelez #BiH