Članak

OBAVEZNO UREDITI TRŽIŠTE GASOM U BiH Entitetski regulator iz Trebinja radi na principu dajte nam državu kao tržište, a poslovaćemo po Zakonu Rs

Ono što treba znati u radu ovog regulatora je to da sve što se radi je obična farsa, ali sa tačno utvrđenim redoslijedom stvari i pripremama za projekte koji će biti od entitetskog značaja

Za Patriju piše Almir Bečarević


Regulatorna komisija entiteta Republika srpska u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji iz jula mjeseca 2007. godine dobila je u nadležnost da reguliše pitanja iz oblasti energetike u Republici srpskoj.

Ova Regulatorna komisija regulita pitanja iz oblasto električne energije, prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata. Izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji Republike srpske dopunjene su njene nadležnosti u sektoru prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata kako bi se, posebno u gasnom sektoru, onemogućilo formiranje državnog regulatora za prirodni gas i kako bi se u toj oblasti preuzele funkcije države.

Ono što treba znati u radu ovog regulatora je to da sve što se radi je obična farsa, ali sa tačno utvrđenim redoslijedom stvari i pripremama za projekte koji će biti od entitetskog značaja, ali sa dometom na cijeloj teritoriji BiH. Kao dokaze za ovu tvrdnju imamo u dozvolama koje izdaje ovaj regulator za oblast prirodnog gasa.

Ovdje dajem primjer samo dvije dozvole i to za preduzeća „Gas-Res“ i „Rafinerija nafte Brod“. Kao što možemo vidjeti dozvole su izdate za trgovinu i snabdjevanje prirodnim gasom. Ništa ovdje ne bi bilo čudno da u tački 5. podtačka 5.1. ne stoji, citiram:“Korisnik dozvole ima pravo obavljati djelatnost trgovine i snabdjevanja prirodnim gasom na teritoriji Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom“.

KOJIM ZAKONOM?

Tačka 6. podtačka 6.1. nam daje odgovor na to pitanje, citiram:“ Korisnik dozvole je obavezan pridržavati se zakona i podzakonskih akata Republike srpke i Regulatorne komisije i izvršavati obaveze utvrđene odredbama ove dozvole“.

ZNAČI:

Republika srpska usvojila entitetski Zakon o gasu, formirala entitetskog regulatora, izdaje dozvole na bazi entitetskog zakona i sada te dozvole važe za Bosnu i Hercegovinu koja nema zakon o gasu i koja nema državnog regulatora za pitanja iz oblasti gasne privrede.  

Ako ovo nije školski primjer preuzimanja državnih ingerencija u oblasti gasa ja ne znam šta jeste. Izdavat ćemo dozvole za teritoriju (zanimljiva definicija „teritorija“) BiH, ali ćemo raditi po entitetskom zakonu. Država nam treba da bi obezbjeđivali prihode, a poslovat ćemo po entitetskom zakonu.

Ovo je suština spora koji traje 20 godina, ENTITET Rs KAŽE: DAJTE NAM TRŽIŠTE FEDERACIJE, A POSLOVAT ĆEMO PO NAŠIM PRAVILIMA. Nema države u zakonima, ali volimo vaše tržište.

Nadam se da je sada razumljivo zašto treba urediti tržište gasa na nivou države.

#BiH #BosnaIHercegovina #AlmirBečarević #RegulatorGasa