Članak

ZAKON ĆE DANAS BITI USVOJEN

I Dom naroda FBiH zakazao hitnu sjednicu o dopunama Zakona o transplantaciji

(Patria) - Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazao za danas hitnu sjednicu o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, to isto je uradio i Dom naroda ovog parlamenta.

Naime Vlada Federacije BiH jučer je hitnoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, utvrdila spomenuti prijedlog zakona te ga uputila u hitnu parlamentarnu proceduru na usvajanje.

Prijedlogom se Zakon dopunjava i stavom da, ukoliko je riječ o uzimanju organa, odnosno tkiva od nesrodnog živog darivatelja, ne provodi se dokazivanje rodbinske, tazbinske, bračne ili izvanbračne veze između darivatelja i primatelja.

Ove dopune zakona veoma su važne, između ostaloga, zbog slučaja Adnana Šemića iz Mostara koji je obolio od rijetke, Vilsonove bolesti, a jedina nada za preživljavanje je transplantacija jetre.

Niko u Adnanovoj porodici ne može trenutno donirati dio jetre, ali se javio se čovjek iz Loznice, Željko Mijailović, koji je čuo priču i želi pomoći.

Međutim, ni sadašnji zakon u Turskoj, čiji bi stručnjaci radili operaciju, niti zakon u FBiH ne dozvoljava transplantaciju od osoba koje nisu u srdostvu. Turski doktori su pristali čak i da u BiH obave tu operaciju, kada se stvore zakonske pretpostavke.

#AdnanŠemić #Domnaroda #Jetra #Liječenje #Organi #Parlament #Tkiva #Transplantacija #VilsonovaBolest #Zakon #BiH