Članak

ZLOUPOTREBA POLOŽAJA

(VIDEO) Jahić podnio krivičnu prijavu protiv sutkinje Hadžiomerović, koja je potvrdila optužnicu u slučaju 'Respiratori!

Piše: A. Čorbo-Zećo

Elmir Jahić, član advokatskog tima Fadila Novalića danas je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo predao krivičnu prijavu protiv sutkinje Enide Hadžiomerović, a koja je potvrdila optužnicu u predmetu 'Respiratori'.

„Podnijeli smo krivičnu prijavu protiv sudije Suda BiH Enide Hadžiomerović koja je u predmetu Fadila Novalića, poznatijem kao Respiratori potvrdila optužnicu koju je Tužilaštvo BiH podiglo. Razlog zbog čega smo se odlučili na ovaj potez je taj, jer smo nakon izvršene analize spisa u svim fazama postupka, posebno u fazi postojanja dokumentacije, koju je Hadžiomerović imala u vrijeme potvrđivanja optužnice, utvrdili smo da postoji osnov sumnje da je Hadžiomerović nije imala relevantne dokaze“, kazao je Jahić.

Jahić: Bit će još krivičnih prijava

Dodaje da sve ide u tom pravcu da je sutkinja Enida Hadžiomerović na štetu Fadila Novalića učinila više krivičnih djela propisanih ZKP BiH i ZKP FBiH.
„Recimo postoji osnova sumnje da je povrijedila zakon na način da je učinila zloupotreba položaja i krivično djelo nesavjestan rad u službi.

Po ocjeni advokatskog tima, a imajući na umu obavezu sudije za prethodno saslušanje, a čije su ingerencije potvrđivanje optužnice, pa sve do upućivanja predmeta na glavni predmet, vidjeli smo da dokazi koje je dostavilo Tužilaštvo govore o indiciji kada je u pitanju krivična djela koja se stavljaju optuženim na teret, a radi se o nadležnostima Suda BiH.

Upravo na tim krivičnim djelima Sud BiH je prihvatio da bude dio ekipe Tužilaštva BiH i vodi taj krivični postupak koji je rezultirao presudom na štetu tada osumnjičenih, pa optuženih sada osuđenih lica“, ističe Jahić.

Napominje da su konkretno u decembru mjesecu 2020. godine uz optužnicu dostavljenu od strane Tužilaštva postojali samo zahtjevi za međunarodnu pravnu pomoć upućeni nadležnima vlastima Crne Gore, Srbije, Velike Britanije, Hrvatske, Slovenije. Dakle, zahtjev je samo indicija. Indikativno je da Tužilaštvo prilikom podizanja optužnice Sud nije upoznao s dokazima - aktima SIPA-e iz šestog, devetog i iz desetom mjeseca, gdje u junu obavještavaju da su poduzeli aktivnosti na provjeri navoda za pranje novca, udruživanje radi činjenja krivičnog djela, u septembru Tužilaštvo je zaprimilo dopis SIPA-e gdje obavještavaju da su dobili informacije Crne Gore koje su potvrdile da nema ni osnova sumnje niti tragova o otvaranju računa od strane pravnog lica iz Kine“, istakao je Jahić.

Ono što je važno istaći jeste da su Novalić i drugi oslobođeni krivice u kojima je Sud BiH imao stvarnu nadležnost.

„To je ključni dokaz. Ključni dokaz koji potvrđuje osnov sumnje protiv sutkinje Hadžiomerović jesu pravosnažne presude Suda BiH, koji je u predmetu Fadil Novalić i drugi upravo o ovome što govorimo donio pravosnažne oslobađajuće presude. Tako jasno stoji da se Tužilaštvo BiH nije ni bavilo dokazivanjem udruživanja, što je konstatacija u presudi, a oslobođeni skupo svim tačkama za krivična djela za koja su Zakonom o krivičnom postupku utvrđena stvarana nadležnost Suda BiH.

Jer sudija za prethodni postupak kada dobije optužnicu prvo provjerava stvarnu nadležnost, a to nije učinjeno“, kazao je Jahić.

U razgovoru za Patriju Jahić detaljno obrazlože razloge za ovu krivičnu prijavu, ali najavljuje i nove, te otkriva šta im je odgovorio visoki predstavnik Christian Schmidt koji je, nakon dopisa advokata osuđenih u predmetu Respiratori mijenjao Izvještaj koji je prezentirao na Vijeću sigurnosti UN-a.


Pogledajte cijeli razgovor:


#ElmirJahić #EnidaHadžiomerović #FadilNovalić #KantonalnoTužilaštvo #KrivičnaPrijava #Respiratori #Sud #ZKP #ZKPBiH #BiH #izdvojeno